Familie

Verhuizen naar een verpleeghuis is een grote gebeurtenis. Wij willen er alles aan doen om uw naaste een veilig en vertrouwd gevoel te geven. We zien u als familie en mantelzorgers als onmisbare bondgenoten daarbij. We hopen dat u betrokken blijft bij uw naaste, op de manier waarop u dat gewend bent. We nodigen u van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan. U bent van harte welkom!

Blijven doen wat u gewend bent

Als uw partner, moeder of vader naar een verpleeghuis gaat, verandert er veel. Voor uw naaste en ook voor u als mantelzorger. Maar niet alles hoeft anders te worden. U kunt allerlei dingen die u gewend bent samen te doen, gewoon blijven doen. Komt u op een vaste dag op bezoek? Doet u elke week uw moeders haar? Eet u zo nu en dan samen een visje op de markt? Regelt u de papieren van uw vader? Of gaat u samen kleren kopen als dat nodig is? Blijf dit soort dingen vooral doen! Het voortzetten van zulke gewoontes geeft houvast. Bijna alles kan en mag. Als u twijfelt, kunt u altijd even met ons overleggen.

Vertel ons wat uw naaste plezierig vindt

U kent uw partner, moeder of vader het allerbeste. U kunt ons helpen door ons te vertellen wat voor hem of haar belangrijk en plezierig is in het dagelijks leven. Zeker als hij of zij zelf dat soort dingen niet meer goed duidelijk kan maken.

“Ik ga regelmatig bij mijn moeder op bezoek. We drinken een kopje koffie en als het mooi weer is, gaan we een stukje wandelen. Dat vinden we allebei gezellig. Ik deed dat al toen mijn moeder nog thuis woonde en daar ga ik gewoon mee door.”

Ondersteuning van mantelzorgers

Biedt u zorg en ondersteuning aan een naaste? Dan bent u mantelzorger. Wij werken graag samen met u als mantelzorger. Wij beseffen dat mantelzorg niet altijd eenvoudig is en belastend voor u kan zijn. Wij willen graag voorkomen dat u overbelast raakt en kunnen u zo nodig ondersteunen. Ook als uw naaste (nog) geen cliënt van wijkverpleging Oosterlengte is. Hiervoor werken wij nauw samen met de gemeente waar u woont.

Heeft u als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning nodig? Vraagt u zich af wat wij voor u kunnen doen? Spreek gerust een van onze medewerkers aan.

Cliëntondersteuning Wet zorg en dwang

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en staat partijdig naast de cliënt of zijn vertegenwoordiger.

Lees meer over kwaliteit en tevredenheid

Carenzorgt

U (lees: cliënt en/of uw familie) kunt gebruik maken van het cliëntportaal Carenzorgt. Met het cliëntportaal is het mogelijk om op afstand onderdelen van uw zorgdossier in te zien. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van Carenzorgt, het is niet verplicht. Carenzorgt is van toepassing voor de wijkverpleging en voor alle locaties met uitzondering van revalidatie.

Meer informatie of vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over Carenzorgt of over de werking van Carenzorgt? Stel ze via info@carenzorgt.nl. Wilt u gebruik maken van Carenzorgt? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige, regieverpleegkundige of EVV-er.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte willen we meer dan alleen zorgen. We hebben oog voor wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte