Oosterlengte.nl

Raad van Advies zorgverzekeraar VGZ stelt 5000 euro beschikbaar voor inrichten Herinnermuseum in Appelhof (PG) in Old Wolde

Herinnermuseum in verpleeghuis Old Wolde

Zaterdag 19 november jl. heeft Hennie Sanders, directeur Oosterlengte, een cheque in ontvangst genomen ter waarde van 5000 euro van de Raad van Advies van zorgverzekeraar VGZ. Oosterlengte heeft eerder dit jaar het plan voor een herinnermuseum ingediend bij de VGZ. Zij belonen jaarlijks een vernieuwend project van een zorgorganisatie. 

Het herinnermuseum wordt in de loop van 2017 geopend en biedt de veelal dementerende bewoners van Appelhof de mogelijkheid om herinneringen aan te spreken van

Lees meer...