Oosterlengte.nl

Oosterlengte zoekt twee nieuwe leden om de Raad van Toezicht te versterken. Kijk bij werken bij Oosterlengte onder vacatures voor meer informatie en/of sollicitatie

Woonzorgcentrum 't Vondelhuys hoogste score cliënttevredenheid

Naar aanleiding van de onlangs gehouden CQ meting (meting onder bewoners/cliënten over hun ervaringen met betrekking tot de zorg) binnen alle locaties en de Thuiszorg, heeft woonzorgcentrum 't Vondelhuys de hoogste score behaald ten aanzien van cliënttevredenheid. De uitkomsten van de CQ meting in de zorg worden met de betreffende cliëntenraden besproken. Hierbij worden verbeteracties afgesproken en de voortgang hiervan wordt gevolgd in de periodieke overlegsituaties van de leidinggevenden met de betreffende cliëntenraad. Als blijk

Lees meer...