Zorgbemiddeling

Heeft u (meer) zorg nodig en vraagt u zich af wat er mogelijk is? De medewerkers van zorgbemiddeling Oosterlengte weten hier alles van. Zij overzien het volledige zorgaanbod van Oosterlengte en schatten in welke vorm van zorg voor u passend is. Als u niet meer thuis kunt blijven wonen, zoeken zij in overleg een plek in een verpleeghuis voor u. Zij komen zo nodig bij u thuis om uw situatie en uw wensen rustig door te spreken.

Informatie over wachttijden

De wachttijden kunnen verschillen per locatie, voor de actuele wachttijden kunt u contact opnemen met afdeling zorgbemiddeling.

Contact

Neem gerust contact op met zorgbemiddeling Oosterlengte voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Contactgegevens zorgbemiddeling Oosterlengte

(tijdens kantooruren): 0597-471717

0597-471718

zorgbemiddeling@oosterlengte.nl

Verpleeghuiszorg

Voor de aanmelding voor verpleeghuiszorg is een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Daarin staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht heeft. Via deze link kunt u uw indicatie zelf aanvragen. Uw wijkverpleegkundige en zorgbemiddeling kunnen u hierbij helpen.

Kortdurend verblijf

Voor revalidatie- en ELV-zorg wordt u aangemeld door uw huisarts of door het ziekenhuis. Zodra zorgbemiddeling een plekje in één van onze verpleeghuizen heeft gevonden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht, zowel door huisarts/ziekenhuis als door Oosterlengte.

Logeeropvang

Van logeeropvang kunt u gebruik maken wanneer u een WLZ-indicatie heeft. Aanmelden hiervoor kan bij zorgbemiddeling.

Dagopvang

Van dagopvang kunt u gebruik maken wanneer u zelfstandig woont en een WLZ-indicatie heeft. Aanmelden voor dagopvang kan via zorgbemiddeling.

Wijkverpleging

Heeft u thuis wijkverpleging nodig, dan kunt u (of uw huisarts) zichzelf aanmelden via 0597-452800 of via wijkverpleging@oosterlengte.nl. Een wijkverpleegkundige komt dan bij u thuis om door te spreken wat er nodig is.

Overige praktische informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) , kan hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van (langdurige) zorg. Informatie hierover is te vinden op www.regelhulp.nl.

Kosten van zorg en behandeling

Voor sommige vormen van zorg geldt een eigen bijdrage. Ook kan het zijn dat het eigen risico van de zorgverzekering wordt aangesproken. De wettelijke eigen bijdrage voor zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, zoals verblijf in een verpleeghuis, is afhankelijk van het inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.

Kosten van aanvullende diensten

Cliënten die bij Oosterlengte wonen met zorg en behandeling kunnen gebruikmaken van een aantal aanvullende diensten, zoals kabelaansluiting voor TV/radio, telefoonabonnement, WA- en inboedelverzekering, waskosten en merken van kleding. Zie hieronder de tarievenlijst voor meer informatie.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte willen we meer dan alleen zorgen. We hebben oog voor wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte