Natascha Dreijer, regieverpleegkundige Havenzicht

Mensen worden bij ons niet opgenomen, ze komen bij ons wonen. Dat is gevoelsmatig een groot verschil. Zo willen wij ze zo goed mogelijk de gelegenheid bieden om door te gaan met hun leven zoals ze dat gewend waren. Onze bewoners staan centraal en op de achtergrond bewegen wij mee. Met andere woorden, wij vragen ons elke dag weer af hoe we er een leuke dag van kunnen maken voor elke bewoner.

Ieder mens is verschillend, met een eigen leefwijze en persoonlijke wensen. De één is ‘s ochtends bij het ontwaken direct fris en opgewekt, de ander heeft een half uurtje nodig om wakker te worden. Sommigen douchen graag ‘s ochtends, anderen ‘s avonds. Wij houden zo veel mogelijk rekening met alle persoonlijke voorkeuren. En passen de wensen van de cliënt niet in het zorgzwaartepakket, dan doen wij een beroep op mantelzorgers zoals familieleden. Want we kunnen het niet alleen.

Vroeger waren zorgplannen volledig medisch gericht en bepaalden artsen, verpleegkundigen en verzorgenden wat er gebeurde. Wij deden het zoals wij dachten dat het moest. Tegenwoordig staan persoonlijke beleving en welzijn van de cliënt centraal. Zorgverleners adviseren, maar cliënten bepalen zelf wat er wel en niet gebeurt. Zo houden onze bewoners de regie over hun eigen leven.

Natascha Dreijer portret
Nieuws en verhalen van Oosterlengte