Marcel Wehkamp, coördinator HR

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van onze organisatie. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar de weg naar veilig werken en gezond blijven zit vol hobbels. Denk daarbij aan uitdagingen als zorgzwaarte, krapte op de arbeidsmarkt, dalende inzet van mantelzorgers en gebruik van de juiste hulpmiddelen. Het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen houdt ons dagelijks bezig. We spiegelen daarover met leidinggevenden.

Voor een goede en gezonde organisatie is het belangrijk dat medewerkers in de juiste rol zitten en zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarom ondersteunen we bij het in kaart brengen van de talenten en ambities van onze medewerkers. Voor de juiste mens op de juiste plek adviseren onze HR-, re-integratie- en arbo-adviseurs leidinggevenden gevraagd en ongevraagd. Dit advies betreft bijvoorbeeld doorgroeimogelijkheden en de vraag of individuele medewerkers bepaalde zorgzwaarte nog aan kunnen.

Onze visie is dat we elkaar horen, zien en waarderen. Dat betekent dat wij zo goed mogelijk aansluiting willen vinden op de leefwereld van onze collega’s. Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze mensen boeit, bezighoudt of wat zij juist niet prettig vinden. Op deze manier willen wij onze medewerkers verbinden, om zo ons belangrijkste kapitaal te koesteren.

Marcel Wehkamp portret
Nieuws en verhalen van Oosterlengte