Liset Deijl, voorzitter OR

Als vertegenwoordiging van medewerkers wordt de OR vroegtijdig betrokken bij besluiten die het belang van medewerkers én het belang van de organisatie aangaan. Er is wettelijk geregeld dat de OR soms bindend instemmingsrecht heeft, altijd initiatiefrecht om zelf voorstellen te doen  en soms vrijblijvend adviesrecht. Dat laatste mogen directie en bestuur in principe naast zich neerleggen. Maar dat gebeurt bij Oosterlengte niet, ons bestuur neemt de stem van medewerkers serieus.

Naast deze formele relatie vinden er ook volop informele contacten plaats tussen de OR en de leiding van Oosterlengte. Daarbij leggen wij van alles op tafel, vaak als spreekbuis van de werkvloer. Wij signaleren zaken op allerlei vlakken en geven aan hoe wij vinden dat er met ontwikkelingen moet worden omgegaan binnen Oosterlengte. Regelmatig worden medewerkers gevraagd om ook even aan te schuiven om iets te vertellen of toe te lichten. Zo geven wij brede input bij het bepalen van de koers die Oosterlengte vaart.

De visie van Oosterlengte is ‘we horen, zien en waarderen elkaar’. Dat vinden wij van essentieel belang voor alle medewerkers. Wij willen dan ook stimuleren dat dit binnen de hele organisatie, in alle geledingen, uitgedragen wordt. Wie zich niet gehoord, gezien of gewaardeerd voelt, kan altijd bij ons aankloppen.

Liset Deijl portret
Nieuws en verhalen van Oosterlengte