Jolanda van den Berg, regieverpleegkundige Nieuw Vredenhoven

Vanuit de uitgangspunten van het landelijke programmaplan ‘Waardigheid en Trots’ blijven wij ons afvragen wat wij kunnen doen zodat onze cliënten en bewoners zo prettig mogelijk wonen en leven. Daarbij hebben we het niet alleen over verzorging en verpleging, maar bijvoorbeeld ook over activiteiten, zingeving en de gewone, dagelijkse dingen zoals hobby's en voorkeuren voor tijdstippen van warm eten en douchen. Alle persoonlijke wensen en voorkeuren staan op een kaart die in de kamer hangt, zodat elke medewerker die kent en daarop kan inspelen.

Uiteraard voldoen wij aan het landelijk geldende Kwaliteitskader Zorg met criteria op het gebied van onder meer wonen, welzijn en persoonsgerichte zorg. Onze teams zijn goed gefaciliteerd om optimale zorg te kunnen bieden, zowel qua hulpmiddelen die de zwaarte van het werk verlichten als qua communicatie. Want goede zorg bied je met elkaar. Medewerkers uit alle geledingen houden altijd in het oog: wat kunnen we doen om te blijven verbeteren zodat bewoners en cliënten optimale kwaliteit van leven hebben.

Jolanda van de Berg portret
Nieuws en verhalen van Oosterlengte