Heinrich Winter, voorzitter Raad van Toezicht

Samen met de bestuurder bepaalt de Raad van Toezicht de koers van Oosterlengte. Wij stellen de bestuurder aan en zijn formeel haar werkgever. Zij legt verantwoording af aan ons, wij controleren onder meer of zij afspraken over strategie, missie en visie nakomt. Maar veel meer nog staan wij naast haar als sparringpartner om met elkaar te reflecteren over uitdagingen waarvoor wij staan.

Die uitdagingen zijn groot. Mensen worden gemiddeld ouder, maar blijven wel steeds langer thuis wonen. Daardoor is er al sprake van meer ziekten en aandoeningen als ze bij ons komen wonen. Dat vergt andere vaardigheden van zowel de thuiszorg als de zorg en verpleging intern. Daarbij hebben we ook nog eens te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en krimpende zorgbudgetten.

Hoe kunnen wij de zorg blijven bieden die kwalitatief aan onze hoge eisen voldoet? Op welke manier krijgen we de middelen bij elkaar om te kunnen blijven investeren in huisvesting die geschikt is voor de benodigde medische zorg? Aan de ene kant zijn er veel innovaties, aan de andere kant worden zorgvragen steeds complexer. Gelukkig hebben wij tot nu toe een uitstekend team medewerkers die gemiddeld gezien bijzonder loyaal zijn. Maar de vraag blijft: hoe houden we ook in de toekomst voldoende gemotiveerde en kundige medewerkers?

We staan aan de vooravond van een medische revolutie. Dit dwingt ons om scherp te blijven op alle fronten. Daarom blijven wij in gesprek met partijen waarmee wij te maken krijgen, van zorgverzekeraars tot ziekenhuizen en van politiek tot collega-zorginstellingen. Alleen kunnen we het niet, we hebben elkaar nodig. Goede relaties met iedereen in onze omgeving zijn essentieel voor ons functioneren.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte