Fred van Dorp, directeur Zorg

Waarom doen we wat we doen? Wat geeft ons bestaansrecht? Over deze vragen hebben wij lang en goed nagedacht en uitvoerig van gedachten gewisseld medewerkers uit alle geledingen. Het resultaat is onze missie: ‘wij geven samen invulling aan passende ondersteuning aan mensen in Oost-Groningen in een kwetsbare fase van hun leven’. Vier elementen hieruit wil ik graag nader toelichten.

Samen

Binnen onze organisatie komen veel disciplines samen: zorg, verpleging, behandeling, wonen, voeding en activiteiten. Deze staan niet los van elkaar, daarom werken de professionals uit alle geledingen van Oosterlengte intensief samen. Ook extern werken wij nauw samen, met onder meer artsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Want goede zorg bied je niet alleen.

Passende ondersteuning

Onze zorg, verpleging, hulp en dagbesteding passen bij de persoonlijke omstandigheden, wensen, gewoonten, zorg en hulpvraag. Met andere woorden, wij bieden brede ondersteuning op maat. Naast persoonlijk maatwerk sluit onze ondersteuning ook aan op de huidige maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen zoals slimmer en efficiënter werken, toename van het aantal zorgvragers, afname van het aantal medewerkers, meer autonomie en vrijheid van cliënten.

Oost-Groningen

Oost-Groningen is en blijft ons werkgebied, wij hebben geen ambitie om dit uit te breiden. Binnen Oost-Groningen voelen wij ons verbonden met mensen en verantwoordelijk voor kwaliteit van de zorg. Daarom overleggen wij onder meer met overheden om mede vorm te geven aan beleid op het vlak van de zorg.

Kwetsbare fase van het leven

Ondersteuning voor ouderen is een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar we doen meer. Zo bieden we ook zorg, verpleging en hulp aan mensen van alle leeftijden die bijvoorbeeld revalideren of een aandoening hebben waardoor ze het alleen niet redden. Dit kan tijdelijk of permanent zijn.

Medewerkers

Medewerkers uit alle geledingen dachten mee over onze missie. Dat past in ons beleid van ‘de medewerker op één’. Want die medewerkers zijn essentieel om op lange termijn de nodige zorg te kunnen blijven bieden, zowel binnen Oosterlengte als maatschappijbreed. Naast goede personeelsregelingen en arbeidsvoorwaarden zijn er meer manieren waarop wij dit beleid vorm geven. Zo houden wij zo veel mogelijk rekening met wensen, luisteren wij goed naar mensen op de werkvloer en geven wij ze invloed op hun eigen werk. Ze doen het werk waarvoor ze zijn opgeleid en krijgen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die hun werk leuk en uitdagend houden.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte