Fenne Moerenhout, orthopedagoog

Orthopedagogiek is een relatief nieuwe discipline binnen de ouderenzorg. Je komt de orthopedagoog tegen binnen de psychogeriatrie, de zorg voor mensen met dementie. Dementie is een chronische hersenziekte, die op zichzelf (nog) niet te genezen is. De ziekte kunnen we niet veranderen, de omgeving van iemand wel.

Als orthopedagoog richt je je op contextuele behandeling. Dat betekent dat de focus ligt op de invloed van de omgeving op de persoon. Hiermee bedoelen we de omgeving (of context) in de breedste zin van het woord. Je kijkt bijvoorbeeld naar de relaties en dynamieken tussen de persoon en de mensen om hem of haar heen, naar de invulling van de dag en naar de fysieke context. Wat heeft een positieve invloed en wat werkt de persoon juist tegen? 

Om dat complete plaatje te vormen is het belangrijk te weten wie de persoon is. Wat is belangrijk voor iemand, wat zijn de persoonlijke behoeften en gewoonten? Hoe zag bijvoorbeeld iemands dagritme eruit voor de ziekte toesloeg, wat zijn fijne en minder fijne levensgebeurtenissen, hoe is iemand wanneer die goed in zijn of haar vel zit en hoe gaat iemand om met tegenslagen? Dat maakt dat je als orthopedagoog vaak al preventief betrokken bent, niet pas wanneer problemen worden gesignaleerd.

Hiervoor is een goede samenwerking met (het systeem van) de persoon erg belangrijk. De orthopedagoog werkt zo mogelijk samen met onder meer de persoon zelf, de familie of andere belangrijke personen, de zorgteams en andere behandelaars of betrokken professionele disciplines. Samen onderzoeken we de behoeften en besluiten we hoe we de omgeving daarop het best kunnen laten sluiten. Zo creëren we een zo prettig mogelijk leefklimaat voor de bewoner, wat een positieve invloed heeft op de persoon en daarmee ook op de omgeving.

Fenne Moerenhout portret
Nieuws en verhalen van Oosterlengte