Elke Brunink, regioregisseur Winschoten Zuid

Wij willen rondom elke bewoner en cliënt persoonlijke ondersteuning op maat bieden. De vraag is altijd: welke ontwikkelingen moeten wij in gang zetten om de kwaliteit verder te verbeteren. De reguliere zorg en behandeldienst voor specialistische zorg werken hierbij nauw samen omdat de professionals elk vanuit hun eigen expertise verbeterpunten zien, zowel op tactisch, strategisch als operationeel niveau.

De kennis, kunde en ervaring ligt bij onze medewerkers. Als regioregisseur zie ik het als mijn rol om te zorgen voor verbinding tussen betrokkenen zoals mantelzorgers, zorgmedewerkers, verpleegkundigen, therapeuten en artsen. De basis daarbij is oprechte interesse in elkaar, in onze visie geformuleerd als 'We horen, zien en waarderen elkaar'. Zo kan iedere medewerker eigen expertise optimaal inzetten voor verbetering van de ondersteuning aan alle cliënten.

Naast permanente zorg bieden wij ook tijdelijke zorg. Daarbij is het doel om mensen weer op de been te krijgen zodat zij binnen afzienbare tijd hun leven thuis kunnen vervolgen. Bij Geriatrische Revalidatie Zorg gaat het om zorg en intensieve therapie na complexe medische ingrepen, zoals operatie of amputatie. Daarnaast bieden wij eerstelijns verblijf (ELV): herstelzorg en therapie met de nadruk op tijd en rust, voor mensen bij wie dit thuis niet lukt.

Elke de Kok portret
Nieuws en verhalen van Oosterlengte