Specialistische zorg

Woont of verblijft u in een locatie van Oosterlengte en heeft u behandeling nodig? Dan krijgt u die van onze behandelteams. In die teams werken verschillende medische, paramedische en psychosociale behandelaars samen. De behandelaars richten zich speciaal op mensen met complexe lichamelijke en/of psychische aandoeningen en ze werken intensief samen om zo de beste behandeling voor elke cliënt te bieden.

Diagnostisch onderzoek

Goede behandeling en zorg beginnen met de juiste diagnose. De behandelteams van Oosterlengte zijn zeer deskundig op het gebied van diagnostisch onderzoek van mensen met complexe gezondheidsproblemen. Ze doen grondig en uitgebreid onderzoek naar uw lichamelijke en psychische gezondheidstoestand.

Gevorderde dementie, een andere psychische aandoening of een ingewikkelde combinatie van aandoeningen leiden soms tot onbegrepen gedrag. De behandelteams zijn gespecialiseerd in gedragsproblematiek en kunnen adviseren over passende behandeling, begeleiding en verzorging. Zo nodig kunt u tijdelijk verblijven in Expertisecentrum Old Wolde voor observatie en behandeling. Uw behandelend arts kan u naar ons verwijzen.

Casemanagement dementie

Als bij u de diagnose dementie is gesteld, dan heeft dat grote impact op uw leven en dat van uw mantelzorgers. De casemanager dementie is voor u en uw mantelzorgers het vaste aanspreekpunt en helpt u bij het zoeken naar antwoorden en het leren omgaan met dementie. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en kan indien nodig ook zorg voor u regelen.

Ook bij het vermoeden van dementie of zorgen over veranderd gedrag, kunt u contact opnemen met de casemanager dementie. Zie hieronder voor de contactgegevens.

De casemanager dementie kan al vroegtijdig worden ingeschakeld om het casemanagement op te starten, ook wanneer er nog geen diagnose is gesteld en er een vermoeden is van dementie. Ook is er geen verwijzing nodig van de huisarts en specialist. U kunt laagdrempelig contact leggen met de casemanager.

 U kunt de aanmelding sturen naar cmd@oosterlengte.nl en/of bellen naar het algemene nummer van de wijkverpleging 0597-471700.


Gespecialiseerde verpleegkundigen

Oosterlengte heeft een team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn inzetbaar voor elke vraag die aan hen gesteld wordt. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van:

 • Wondzorg
 • Diabetes
 • Stoma
 • Parkinson
 • Palliatieve zorg

  Oosterlengte biedt in al haar locaties palliatieve zorg. Dit is zorg die zich richt op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, als genezing niet meer mogelijk is. We gaan daarbij uit van uw wensen en keuzes. Het voorkómen of verlichten van pijn, klachten en ongemakken staat voorop. We hebben daarbij aandacht voor levensvragen van u en uw naasten. Palliatieve zorg kan langdurig zijn, maar het kan ook gaan om zorg in de laatste levensfase. Al onze locaties en onze wijkverpleging  beschikken over medewerkers met extra deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.


Behandelteam

De verschillende behandelaars hebben veel expertise op het gebied van diagnostisch onderzoek, behandeling, revalidatie en verpleging. De behandelteams zijn gevestigd in Expertisecentrum Old Wolde en werken nauw met elkaar en de zorgteams samen voor de beste behandeling voor elke cliënt.

Het medisch team bestaat uit:

 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Physician Assistants (PA)
 • Basisartsen
 • Huisartsen
 • Artsen in opleiding (AIOS en HAIO)
 • Doktersassistenten
 • Verpleegkundig specialisten

Het paramedisch team bestaat uit:

 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Diëtisten
 • Psychomotore therapeuten
 • Bewegingsagogen

Het psychosociaal team bestaat uit:

 • (GZ) psychologen
 • Orthopedagoog (Generalisten)
 • Maatschappelijk werkers
 • Geestelijk verzorgers

Als dit voor uw behandeling nodig is, vragen de behandelaars advies of hulp van andere specialisten. Denk aan een orthopeed, een neuroloog, een klinisch geriater of een ouderenpsychiater. De behandelteams onderhouden goede contacten met collega’s uit het Ommelander Ziekenhuis.

De behandelteams ondersteunen en trainen bovendien de zorgteams van Oosterlengte.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte gaan willen we meer dan alleen maar zorgen. Jij verdient wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte