Over Oosterlengte

"Binnen onze organisatie komen veel disciplines samen: zorg, verpleging, behandeling, wonen, voeding en activiteiten. Deze staan niet los van elkaar, daarom werken de professionals uit alle geledingen van Oosterlengte intensief samen. Ook extern werken wij nauw samen, met onder meer artsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Want goede zorg bied je niet alleen."

Fred van Dorp - directeur Zorg

Oosterlengte biedt deskundige en warme zorg aan cliënten en is een zorgzame werkgever voor haar medewerkers. Bijna 2000 medewerkers verlenen zorg en passende ondersteuning bij mensen thuis en op meerdere locaties in Oost-Groningen.

Daarnaast heeft Oosterlengte een uitgebreide behandeldienst met verschillende functies voor (para-)medische behandeling, zowel voor de verpleeghuiszorg als voor revalidatie. Ook is de Maaltijdservice, waar dagelijks vele gezonde maaltijden worden bereid en verspreid, onderdeel van Oosterlengte.

In Winschoten is het Expertisecentrum Old Wolde gevestigd. Er zijn verder verpleeghuizen in Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, Beerta, Bellingwolde en Nieuwolda. Onze wijkteams zijn te vinden in Winschoten, Scheemda, Beerta, Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Oude en Nieuwe Pekela, Bellingwolde, Blijham en Wedde.

Youtube video

We horen, zien en waarderen elkaar.

Wij zien iedere cliënt als een uniek persoon met eigen waarden, normen, gewoontes en voorkeuren. Wij gaan uit van de mogelijkheden die mensen hebben. Vanuit deze gedachte krijgt de cliënt passende zorg, ondersteuning en behandeling waarover zelf is mee besloten.

Oosterlengte streeft ernaar dat cliënten zo veel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend zijn, of dat nu thuis is of in één van onze locaties. Cliënten mogen rekenen op goede kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, levertijd, prijs en service van onze zorg en dienstverlening.

Wij staan voor tevreden cliënten die zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. Onze kernwaarden: Deskundigheid, Eigenaarschap, Verbinding en Aandacht dragen hieraan bij.

Onze kernwaarden toegelicht:

  • Deskundigheid: Door ons te richten op deskundigheidsbevordering kunnen we de ondersteuning bieden die onze cliënten nodig hebben.
  • Eigenaarschap: Door eigenaarschap te bevorderen, blijft een cliënt de regie houden over zijn of haar eigen leven. Onze collega’s zijn verantwoordelijk voor de taken en de uitvoering van hun vak. Ieder is expert op haar/zijn eigen gebied.
  • Verbinding: Wij verbinden deskundige zorg met de wensen en behoeftes van onze cliënten. Door continu af te stemmen op elkaar en de verbinding met elkaar telkens weer te zoeken, bieden we de kwaliteit van zorg die we willen leveren en die onze cliënten verdienen.
  • Aandacht: Met oprechte aandacht doen wij elke dag ons werk. Aandacht voor onze cliënt en hun naasten. Aandacht voor de collega’s waarmee we samen werken aan een fijne dag voor onze cliënten en voor onszelf.

Aantrekkelijke werkgever

Oosterlengte streeft ernaar om een zorgzame en aantrekkelijke werkgever te zijn voor alle medewerkers. Wij stellen onze medewerkers in staat hun werk voor de cliënten zo goed mogelijk uit te voeren. Medewerkers mogen rekenen op kansen voor opleiding, bijscholing en ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor preventie van ziekteverzuim en goede arbeidsomstandigheden. Goed werkoverleg en goede communicatie met medewerkers hoort hier ook bij.

Oosterlengte organiseert haar bedrijfsvoering goed. Wij werken aan de aantrekkelijkheid en continuïteit van de organisatie door steeds nieuwe producten en werkwijzen te ontwikkelen. Dat doen we graag in goede samenwerking met partners. Wij streven naar behoud van werkgelegenheid in onze regio en wij ondernemen maatschappelijk verantwoord.

Duurzaamheid heeft bij ons de aandacht. Hierbij richten we ons niet alleen op energieneutrale panden, maar ook op duurzame inzetbaarheid van onze collega’s. Bij het maken van keuzes hebben we oog voor mens, maatschappij en milieu terwijl we zowel de korte als de lange termijngevolgen van een keuze in de afwegingen meenemen.

Jaardocumenten

Samenwerken aan een sterke regio

Oosterlengte gelooft sterk in de kracht van samenwerking. Daarom werken wij op verschillende gebieden samen met partners in en buiten de regio.

Groninger Kracht

In 2023 hebben 16 Groninger ouderenzorgorganisaties een regiovisie vastgesteld en hebben ze hun krachten gebundeld in een netwerk onder de naam Groninger Kracht. Dit netwerk zet zich in voor het toegankelijk houden van passende ondersteuning en zorg voor alle Groningse ouderen in de regio. Hierbij gaan we uit van de kracht en de mogelijkheden van de inwoners.

Andere partners zijn:

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Oosterlengte streeft ernaar om een zorgzame werkgever te zijn. We hebben oog voor mens, maatschappij en milieu. 

Meer over Oosterlengte