Kwaliteit & Tevredenheid

Oosterlengte heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij doen er alles aan om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te verlenen aan onze cliënten.

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Meer informatie over wensen en klachten vindt u op deze pagina. Wilt u direct een klacht indienen? Dan kunt u gebruik maken van ons digitale klachtenformulier.

Oosterlengte is gecertificeerd voor het bieden van wijkverpleging, lichamelijke en psychogeriatrische verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. Oosterlengte voldoet aan de eisen gesteld in het kwaliteitsmanagementsysteem norm NEN-EN 15224:2012. Dit houdt in dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening. Een onafhankelijk onderzoeksinstituut onderzoekt hiervoor jaarlijks de kwaliteit die wij bieden.

Op de website Zorgkaart Nederland vindt u over elke afzonderlijke locatie van Oosterlengtemet beoordelingen door cliënten. U kunt hier zelf ook een waardering achterlaten.

Wensen en klachten

Heeft u wensen of bent u niet tevreden over de bejegening door onze medewerkers of over onze zorg of dienstverlening? Laat het ons weten! U kunt ook iemand anders vragen om dit namens u over te brengen. Wij kijken in overleg met u hoe we aan uw wens of onvrede tegemoet kunnen komen. Wij zien uw wens of klacht bovendien als een kans om onze kwaliteit te verbeteren. Oosterlengte behandelt alle wensen en klachten vertrouwelijk en zorgvuldig. Er is een folder over hoe wij omgaan met klachten. Deze folder is te vinden bij de recepties van de locaties. Via onderstaande link komt u bij een stroomschema waarin relevante informatie over de klachtbehandeling van/namens cliënten bij Oosterlengte staat vermeld. Verder hebben wij onze uitgebreide klachtenregeling vastgelegd in de link Klachtenregeling Cliënten Oosterlengte. Deze kunt u hier onder downloaden.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

U kunt uw klacht op verschillende manieren kenbaar maken:

 • U kunt rechtstreeks contact opnemen met de betrokken medewerker of leidinggevende.
 • U kunt contact opnemen met de Klachtenfunctionaris Cliënten. Dat kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk.
 • U kunt het digitale klachtenformulier invullen.

Digitale klachtenformulier

De klachtenfunctionaris cliënten van Oosterlengte is Sua van der Molen. Haar contactgegevens zijn:

Sua van der Molen
0597 471700 (ma, di, wo)
svdmolen@oosterlengte.nl.

Onafhankelijke ondersteuning

Cliënten met een indicatie vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) kunnen via de klachtenfunctionaris cliënten ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.

Zij kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Informatie hierover is te vinden op:

Zorgbelang Groningen

Cliëntondersteuning Wet zorg en dwang

Even voorstellen: Mea Rooks, Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en staat partijdig naast de cliënt of zijn vertegenwoordiger.

Onvrijwillige zorg is zorg waar u zich tegen verzet. Dit kan over van alles gaan. Over begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mag. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, iemand bellen of bezoek ontvangen.

Ik kan:

 • Helpen bij het helder krijgen van uw vraag.
 • Helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over uw vraag.
 • De gesprekken samen voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg.
 • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Een klachtenprocedure ondersteunen.

U of uw wettelijk vertegenwoordiger kunt mij bereiken door:

 • Mij aan te spreken wanneer ik aanwezig ben op de locatie.
 • Te bellen naar 06-82531964 of 085-4874012 (algemeen nummer).
 • Een mail te sturen naar mearooks@quasir.nl

Kwaliteitsjaarverslag

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Oosterlengte streeft ernaar om een zorgzame werkgever te zijn. We hebben oog voor mens, maatschappij en milieu. 

Meer over Oosterlengte