Revalidatie

In Expertisecentrum Old Wolde zijn afdelingen voor neuro-revalidatie (bijvoorbeeld na een beroerte) en orthopedische revalidatie (bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie). Ook is er een aparte afdeling voor intensieve revalidatie.

Oosterlengte werkt bovendien nauw samen met verschillende specialisten van het Ommelander Ziekenhuis. Wij kunnen bijvoorbeeld een neuroloog, orthopedisch chirurg of revalidatiearts vragen om te adviseren over uw behandeling.

Neuro-revalidatie

Een beroerte (vaak CVA of cerebro-vasculair incident genoemd) is een herseninfarct of hersenbloeding. U kunt hier verschillende gevolgen van ondervinden. Verlammingsverschijnselen en moeilijkheden met spreken en slikken komen vaak voor.

Neuro-revalidatie richt zich op het verminderen van deze verschijnselen. U leert omgaan met de belemmeringen die overblijven. U krijgt gespecialiseerde behandelingen van verschillende behandelaars uit onze behandelteams. De specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de diëtist spelen vaak een belangrijke rol bij revalidatie na een beroerte. Maar ook andere behandelaars kunnen een bijdrage leveren aan uw revalidatie.

Orthopedische revalidatie

Orthopedische revalidatie betekent in de meeste gevallen revalidatie na een heup- of knieoperatie. U krijgt bij uw revalidatie gespecialiseerde behandeling van onze behandelteams waarin verschillende zorgverleners samenwerken. De specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut en de ergotherapeut spelen vaak een belangrijke rol bij orthopedische revalidatie.

Intensieve revalidatie

Heeft u een redelijke conditie en weinig bijkomende problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor intensieve revalidatie. U volgt een intensief behandel- en oefenprogramma waarmee u snel vooruit komt. De intensieve revalidatie duurt meestal niet lang, van één tot enkele weken. U krijgt gespecialiseerde behandeling van onze behandelteams waarin verschillende zorgverleners samenwerken. Daarnaast oefent u zelfstandig ook veel. Aan het eind van de intensieve revalidatie kunt u zich weer zelfstandig redden en gaat u terug naar huis. Intensieve revalidatie is niet alleen bedoeld voor relatief jonge mensen. Ouderen met een goede conditie kunnen evengoed intensief en snel revalideren.

Vergoeding

Het gehele traject van opname en behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Opnameperiode

Uw revalidatie kan enkele weken tot maximaal 6 maanden duren. In principe wordt er naar gestreefd dat u zich thuis weer goed kunt redden.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte willen we meer dan alleen zorgen. We hebben oog voor wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte