ELV/Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf wordt ook wel eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd. Op een ELV-afdeling vindt herstelzorg plaats, maar met minder intensieve therapie dan bij de verschillende vormen van revalidatie. Bij ELV ligt de focus vooral op tijd en rust om te herstellen. In de verpleeghuizen Het Dokhuis, Nieuw Vredenhoven en Old Wolde zijn ELV-afdelingen aanwezig.

Aanmelden

Kortdurend verblijf is alleen mogelijk op verwijzing van uw huisarts. U kunt zich niet zelf aanmelden.

Vergoeding

Het gehele traject van opname en behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Opnameperiode

Uw herstel kan enkele weken tot maximaal 12 weken in beslag nemen. In principe wordt er gestreefd naar een ontslag naar huis.

Als zelfstandig wonen na uw tijdelijk verblijf niet meer lukt, kunnen wij u helpen met het aanvragen van een WLZ-indicatie voor verpleeghuiszorg. Ook helpt onze afdeling zorgbemiddeling u graag met het vinden van een passende plek binnen onze verpleeghuizen of die van een andere aanbieder.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte willen we meer dan alleen zorgen. We hebben oog voor wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte