Wijkverpleging

“Bij sommige mensen met ernstige beperkingen verbazen wij ons erover wat ze zelf kunnen en willen doen, terwijl anderen zich het liefst zo veel mogelijk laten vertroetelen. Wij helpen mensen waar het moet, maar stimuleren ze om zelf te blijven doen wat ze kunnen. Dan verleren ze het niet. Actief blijven, houdt mensen veerkrachtig.”

Jantje de Wal - verzorgende IG wijkverpleging

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar wat u zelf nog kunt, wat uw familie, mantelzorger of omgeving voor u kunnen doen en welke professionele ondersteuning u van ons nodig heeft. Daarnaast bespreekt de wijkverpleegkundige samen met u wat er nodig is om veilig thuis te blijven wonen. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde woonaanpassing nodig zijn of specifieke verpleging.

Het zorgplan

De wijkverpleegkundige legt de met u gemaakte afspraken vast in het zorgplan. Passende zorg en ondersteuning vragen om een continue afstemming tussen u, uw naaste en uw zorgverleners. Het zorgplan wordt aangepast zodra afspraken veranderen.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn professionals met een goede opleiding en ervaring. Ze werken in kleine, vaste teams, onder leiding van een wijkverpleegkundige. Wij werken volgens de laatste richtlijnen en u kunt rekenen op onze deskundigheid.

Afstemming

De wijkverpleegkundige overlegt wanneer het nodig is met uw huisarts, de apotheek en andere betrokken zorgverleners. Zij zorgt waar nodig ook voor een goede afstemming met mantelzorgers en uw naasten. Wij proberen alle betrokkenen goed op de hoogte te stellen van uw situatie en zorgbehoefte. De wijkverpleegkundige is uw aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met de zorgverlening die u van Oosterlengte ontvangt.

Via ons cliëntportaal Carenzorgt kunt u uw dossier inzien. Deze gegevens kunt u ook delen met een familielid of contactpersoon.

Kosten

In de meeste situaties betaalt uw zorgverzekeraar de wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet. Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Meer weten of meteen een afspraak maken?

U kunt contact opnemen met wijkverpleging Oosterlengte via 0597-452800 of wijkverpleging@oosterlengte.nl. Komt u na een ziekenhuisopname weer thuis? Dan kan het ziekenhuis uw aanmelding ook verzorgen.

Wijkverpleging Oosterlengte hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ.

Klik hier voor de algemene voorwaarden 

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte willen we meer dan alleen zorgen. We hebben oog voor wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte