Services

“Samen werken we aan optimale zorg zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Wij sturen bij de wijkverpleging zo veel mogelijk op zelfredzaamheid omdat dit mensen actief houdt."

Chantal Koudenburg – wijkverpleegkundige Pekela Buiten

Maaltijdservice

Oosterlengte heeft een maaltijdservice voor iedereen die lekker én gezond wil eten zonder zelf te koken. Wij bieden koelverse maaltijden aan die we bij u thuis bezorgen. Meer informatie over de maaltijdservice vindt u hier.

Dagopvang

Is het gewone dagelijkse leven moeilijk voor u als gevolg van een lichamelijke aandoening, dementie of een andere psychische aandoening? Dan biedt Oosterlengte u dagopvang. U ontvangt groepsgerichte zorg en begeleiding. Er heerst een gezellige sfeer in de groep en u kunt meedoen aan diverse activiteiten. Uw partner of andere mantelzorgers krijgen op die manier even een adempauze. Meer informatie over dagopvang vindt u hier.

Hulpoproepsysteem

Het hulpoproepsysteem biedt een goede uitkomst als u in geval van nood snel hulp wilt inroepen vanuit huis. Er is namelijk een professioneel team 24 uur per dag beschikbaar voor hulpoproepen. Het hulpoproepsysteem kan daarbij een oplossing zijn voor lange of korte termijn. Meer informatie over het hulpoproepsysteem vindt u hier.

Logeeropvang

Beschikt u over een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en woont u nog zelfstandig? Dan kunt u bij onze locatie Nieuw Vredenhoven in Scheemda terecht voor logeeropvang. Aanmelden kan via zorgbemiddeling Oosterlengte. U kunt dan tijdelijk bij Oosterlengte verblijven ter ontlasting van de personen die u mantelzorg bieden.

Inleun- en aanleunwoningen

Bij verschillende verpleeghuizen van Oosterlengte zijn zelfstandige inleun- en aanleunwoningen. Die worden verhuurd door verschillende verhuurders. Heeft u zorg nodig, dan kunt u die ontvangen van wijkverpleging Oosterlengte (ModulairPakketThuis) of een andere aanbieder. Meer informatie over inleun- en aanleunwoningen vindt u hier.

Nieuws en verhalen van Oosterlengte

Meer dan alleen zorg

Bij Oosterlengte willen we meer dan alleen zorgen. We hebben oog voor wat jij nodig hebt.

Meer over Oosterlengte