ELV/Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf wordt ook wel eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd. Op een ELV-afdeling vindt herstelzorg plaats, maar met minder intensieve therapie dan bij de verschillende vormen van revalidatie. Bij ELV ligt de focus vooral op tijd en rust om te herstellen. In de verpleeghuizen Het Dokhuis, Nieuw Vredenhoven en Old Wolde zijn ELV-afdelingen aanwezig.