Zorgbemiddeling

Heeft u (meer) zorg nodig en vraagt u zich af wat er mogelijk is? De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten hier alles van. Zij overzien het volledige zorgaanbod van Oosterlengte en schatten in welke vorm van zorg voor u passend is. Als u niet meer thuis kunt blijven wonen, zoeken zij in overleg een appartement voor u. Zij komen zo nodig bij u thuis om uw situatie en uw wensen rustig door te spreken.

 

Indicatie

Voor bepaalde vormen van zorg heeft u een indicatiebesluit van het CIZ nodig. Daarin staat op welk zorgzwaartepakket (zzp) u recht heeft. De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte kunnen u helpen om een indicatie aan te vragen.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de WMO kan hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van (langdurige) zorg.  Informatie hierover is te vinden op www.regelhulp.nl

 

Kosten van zorg en behandeling

Voor sommige vormen van zorg geldt een eigen bijdrage. Ook kan het zijn dat het eigen risico van de zorgverzekering wordt aangesproken.

De wettelijke eigen bijdrage voor zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt, zoals verblijf in een verpleegcentrum, is afhankelijk van het inkomen en wordt vastgesteld door het CAK.

U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.

De eigen bijdrage voor zorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, zoals huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding, wordt door de gemeente vastgesteld. Neem hiervoor contact op met de gemeente waar u woont.

 

Kosten van aanvullende diensten

Cliënten die bij Oosterlengte wonen met zorg en behandeling kunnen gebruikmaken van een aantal aanvullende diensten. Deze diensten geven we hieronder weer met de daarvoor geldende kosten. 

  • Kabelaansluiting voor televisie en radio: €16,10 per maand. De kabelaansluiting via Oosterlengte is beschikbaar in Old Wolde, ’t Vondelhuys, Nieuw Vredenhoven, Wold-Rank, Het Dokhuis, Akkerheem, De Tjamme en ’t Hamrik. In de andere locaties kunt u zelf de kabelaansluiting regelen,
  • Telefoonabonnement: €18,00 per maand plus eventuele kosten voor bellen naar het buitenland en/of betaalde informatienummers. Het Oosterlengte telefoonabonnement is beschikbaar in ’t Vondelhuys, De Tjamme en Nieuw Vredenhoven. In de andere locaties verzorgt KPN de telefoonverbindingen in de appartementen. Daar kunt u zelf een abonnement regelen.
  • WA-verzekering: €2,75 per maand.
  • Inboedelverzekering: €0,65 per maand.
  • Was: €87,70 per maand.
  • Merken van kleding: eenmalig €92,20 bij opname.

Het laten merken van uw kleding is niet verplicht maar wij raden dit wel sterk aan. Het is uw eigen risico als niet-gemerkte kleding zoekraakt.

 

Bovengenoemde bedragen zijn volgens prijspeil van 2021.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan het dan geldende prijspeil.

Neem gerust contact op met Zorgbemiddeling Oosterlengte voor meer informatie of om een afspraak te maken. U kunt ons tijdens kantooruren bellen op 0597-471717.