Wijkverpleging

Woont u zelfstandig en heeft u ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij uw persoonlijke verzorging, of uw medicatie? Gaat het om wondzorg, (gespecialiseerde) verpleging, zorg bij dementie of palliatieve zorg? Wij bieden wijkverpleging in de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde en zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.

 

Passende zorg en ondersteuning

Samen met u zal de wijkverpleegkundige bepalen welke zorg u nodig heeft en onderzoeken wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. Hierin betrekken wij zoveel mogelijk uw familie en uw omgeving.

Daarnaast bepaalt de wijkverpleegkundige samen met u wat er nodig is om veilig thuis te blijven wonen. Het kan zijn dat daarvoor bepaalde woningaanpassingen nodig zijn of specifieke verpleging. Wanneer het thuis niet meer veilig genoeg is, bespreekt de wijkverpleegkundige dit tijdig met u. En kunt u rekenen op advies en ondersteuning naar een andere vorm van wonen.

 

Het zorgplan

De wijkverpleegkundige legt de met u gemaakte afspraken vast in het zorgplan. Passende zorg en ondersteuning vraagt om een continue afstemming tussen u, uw naaste en uw zorgverleners. Het zorgplan wordt aangepast als afspraken veranderen.

 

Medewerkers

Onze medewerkers zijn professionals met een goede opleiding en ervaring. Ze werken in kleine, vaste teams, onder leiding van een wijkverpleegkundige. Wij werken volgens de laatste richtlijnen en u kunt rekenen op onze kennis en kunde.

 

Afstemming

De wijkverpleegkundige overlegt wanneer het nodig is met uw huisarts, de apotheek en andere betrokken zorgverleners. Zij zorgt ook voor een goede afstemming met mantelzorgers en uw naasten. Wij proberen uw betrokkenen goed op de hoogte te stellen van uw situatie en zorgbehoefte. De wijkverpleegkundige is uw aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met de zorgverlening die u van Oosterlengte ontvangt.

 

Via ons cliëntportaal Carenzorgt heeft u continu inzage in uw dossier, wanneer u wilt kunt u deze gegevens delen met een familielid of contactpersoon.

 

Kosten

In de meeste situaties betaalt uw zorgverzekeraar de zorg vanuit de Zorgverzekeringswet. En betaalt u geen eigen bijdrage. Als uw zorg valt onder de Wet langdurige zorg betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor gaat hierover. Voor meer informatie over het Centraal Administratiekantoor klikt u hier.

De wijkverpleegkundige kan u informeren over de verschillende financieringen en adviseren wat in uw situatie de beste optie is.

 

Meer weten, of meteen een afspraak maken?

U kunt ons bellen op 0597-452800. Komt u na een ziekenhuisopname thuis, dan kan het ziekenhuis uw aanmelding ook verzorgen.

 

Als u extra informatie wilt over de langdurige zorg, klik dan hier.

 

Wijkverpleging Oosterlengte hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN.

  • Klik hier voor de Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT.
  • Klik hier voor de algemene voorwaarden van ActiZ of BTN.