Wijkverpleging

Woont u zelfstandig en heeft u verpleging en verzorging nodig in verband met een aandoening of handicap? Dan kunt u wijkverpleging krijgen vanWijkverpleging Oosterlengte.

Wij bieden u de verpleging en verzorging die in uw situatie nodig is. Of het nu gaat om (gespecialiseerde) verpleging, zorg en ondersteuning bij dementie of palliatieve zorg. Wij bieden wijkverpleging in de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde.

 

De wijkverpleegkundige coördineert de zorg

De wijkverpleegkundige van Wijkverpleging Oosterlengte coördineert de verpleging en verzorging bij u thuis. Zij stelt met u samen het zorgplan op en bepaalt de inzet van de wijkverpleging. Soms doet zij zelf (een deel van) de verpleging. De wijkverpleegkundige overlegt zo nodig met uw huisarts, de apotheek en andere betrokken zorgverleners. Zij zorgt ook voor een goede afstemming met uw naasten.

 

Verpleging en persoonlijke verzorging

De wijkverpleegkundigen en wijkteams van Wijkverpleging Oosterlengte verplegen u en helpen u met uw persoonlijke verzorging als dat nodig is.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Verzorgen van een wond;
  • Verzorgen van een stoma;
  • Medicijnen toedienen;
  • Helpen bij het wassen en aankleden;
  • Leren omgaan met hulpmiddelen;
  • Voorlichting en preventie.

Onze wijkverpleegkundigen en wijkverpleging zijn zeer deskundig als het gaat om de verpleging en verzorging van ouderen met lichamelijke of psychische aandoeningen.

 

Zorg bij dementie

Wijkverpleging Oosterlengte biedt ook zorg en ondersteuning bij beginnende tot vergevorderde dementie. Onze wijkverpleegkundigen zijn casemanagers Dementie. Dit wil zeggen dat u bij hen terecht kunt vragen al uw vragen over zorg en ondersteuning bij dementie.
Zij bieden ook begeleiding aan uw naasten en mantelzorgers. Onze verzorgenden hebben veel ervaring met zorg voor cliënten met dementie.

 

Gespecialiseerde verpleging

Wij kunnen u ook verplegen als u speciale zorg nodig heeft. Verschillende van onze (wijk)verpleegkundigen hebben een extra specialisatie. Zo zijn er een diabetesverpleegkundige, een geriatrieverpleegkundige, een palliatief verpleegkundige en een wondverpleegkundige. Ook hebben wij een gespecialiseerd wijkteam dat bestaat uit verpleegkundigen met extra medisch-technische kennis en kunde. Wij noemen dit het MTH-team. Die afkorting staat voor medisch-technisch handelen. De verpleegkundigen van het MTH-team kunnen u bijvoorbeeld verplegen als u gebruik maakt van beademing, een infuus of een voedingspomp. Zij zijn ook deskundig als het gaat om grote of moeilijk genezende wonden. Met verpleging door het MTH-team kunt u bijvoorbeeld na een operatie sneller naar huis. Of u kunt thuis blijven wonen ondanks een aandoening die dit soort gespecialiseerde verpleging vraagt.

 

Palliatieve zorg

Wijkverpleging Oosterlengte biedt palliatieve zorg wanneer genezing niet mogelijk is. Dat kan langdurig zijn, bijvoorbeeld als u een chronische ziekte heeft. Het kan ook gaan om zorg in de laatste levensfase. Palliatieve zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. We gaan daarbij uit van uw wensen en keuzes. Het voorkómen of verlichten van pijn, klachten en ongemakken staat voorop. We hebben ook aandacht voor levensvragen van u en uw naasten.

Wijkverpleging Oosterlengte verleent ook palliatieve zorg in Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten.

Lees hier meer over Hospice Sint Maartenhuis.

 

Ondersteuning van mantelzorgers

Biedt u zorg en ondersteuning aan een naaste? Dan bent u mantelzorger. Wij werken graag samen met u als mantelzorger. Wij beseffen dat mantelzorg is niet altijd eenvoudig is en belastend voor u kan zijn. Wij willen graag voorkomen dat u overbelast raakt en kunnen u zo nodig ondersteunen. Ook als uw naaste (nog) geen cliënt van Wijkverpleging Oosterlengte is! Hierbij werken wij nauw samen met de gemeente waar u woont.

Heeft u als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning nodig? Vraagt u zich af wat wij voor u kunnen doen? Spreek gerust een van onze medewerkers aan. U kunt ons ook bellen op 0597 452800.

 

Algemene afspraken over zorg bij u thuis

Wijkverpleging Oosterlengte werkt volgens een aantal algemene afspraken. U kunt hier de Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf bekijken.

 

Hoe komt u in aanmerking voor wijkverpleging?

Wijkverpleging zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft daarvoor een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om met u te overleggen en uw situatie te bekijken. Zij beoordeelt samen met u welke zorg u nodig heeft en stelt de indicatie. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Uw huisarts kan de wijkverpleegkundige inseinen. U kunt ook zelf een afspraak maken. Ligt u in het ziekenhuis en gaat u binnenkort naar huis? De wijkverpleging kan al vanuit het ziekenhuis geregeld worden.

Meer weten, of meteen een afspraak maken? U kunt ons bellen op 0597-452800.

 

Eigen bijdrage!

Wijkverpleging zit in het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage of eigen risico te betalen.