Verschillende vormen van revalidatie

In Expertisecentrum Old Wolde zijn afdelingen voor neuro-revalidatie (bijvoorbeeld na een beroerte) en orthopedische revalidatie (bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie). Ook is er een aparte afdeling voor snelle en intensieve revalidatie.

Hieronder leest u daar meer over.

 

Neuro-revalidatie

Een beroerte (vaak CVA of cerebro-vasculair incident genoemd) is een herseninfarct of hersenbloeding. U kunt hier verschillende gevolgen van ondervinden. Verlammingsverschijnselen en moeilijkheden met spreken en slikken komen vaak voor.

Neuro-revalidatie richt zich op het verminderen van deze verschijnselen. U leert omgaan met de belemmeringen die overblijven. U krijgt gespecialiseerde behandelingen van verschillende behandelaars uit ons Behandelteam. De specialist ouderengeneeskunde,  de fysiotherapeut, de logopediste en de diëtetiste spelen vaak een belangrijke rol bij revalidatie na een beroerte. Maar ook andere behandelaars kunnen een bijdrage leveren aan uw revalidatie.

Oosterlengte werkt bovendien nauw samen met verschillende specialisten van het Ommelander Ziekenhuis. Wij kunnen bijvoorbeeld een neuroloog vragen om te adviseren over uw behandeling.

 

Orthopedische revalidatie

Orthopedische revalidatie betekent in de meeste gevallen revalidatie na een heup- of knie-operatie. U krijgt bij uw revalidatie gespecialiseerde behandeling van ons Behandelteam waarin verschillende zorgverleners samenwerken. De specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut en de ergotherapeut spelen vaak een belangrijke rol bij orthopedische revalidatie.

Oosterlengte werkt bovendien nauw samen met verschillende specialisten van het Ommelander Ziekenhuis. Wij kunnen bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg of revalidatiearts vragen om te adviseren over uw behandeling.

 

 

Intensieve revalidatie

Heeft u een redelijke conditie en weinig bijkomende problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor intensieve revalidatie. U volgt een intensief behandel- en oefenprogramma waarmee u snel vooruit komt. De intensieve revalidatie duurt meestal niet lang, van één tot enkele weken. U krijgt gespecialiseerde behandeling van ons Behandelteam waarin verschillende zorgverleners samenwerken. U  oefent zelfstandig ook veel. Aan het eind van de intensieve revalidatie kunt u zich weer zelfstandig redden en gaat u terug naar huis. Intensieve revalidatie is beslist niet alleen bedoeld voor relatief jonge mensen. Ouderen met een goede conditie kunnen evengoed intensief en snel revalideren.