Van Wijkverpleegkundige naar Physician Assistant

Al meer dan 10 jaar werkt Kirsten Levinga (35 jaar) bij Oosterlengte. Jarenlang werkte ze als wijkverpleegkundige, maar inmiddels is ze Physician Assistant. Hoe ging die overstap en wat doet een Physician Assistant eigenlijk? Lees verder voor de antwoorden!

 

Verder specialiseren
Al langere tijd dacht Kirsten na over een nieuwe stap in haar werk. “Ik zocht een nieuwe uitdaging, wilde me wel specialiseren. Maar op dat moment was er geen opleidingsplek vrij,” zo licht Kirsten toe.

 

Het was vlak voor de zomer van 2018 dat Kirsten alsnog het aanbod kreeg om zich te specialiseren. “Ik heb me toen verdiept in de functies van verpleegkundig specialist (VS) of Physician Assistant (PA). De opleiding Physician Assistant (PA) trok mij erg aan, maar daarvoor moest ik wel de wijk verlaten. Dat heb ik gedaan en dus heb ik de overstap gemaakt van wijk naar verpleeghuis en ben tegelijk gestart met de opleiding PA.”

 

Rol van Physician Assistant
Een PA is iemand die medische en medisch-ondersteunende handelingen van een arts overneemt, zoals het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken, het voorschrijven van medicijnen, het toedienen van injecties en het afnemen van de anamnese bij patiënten. De functie van een PA ligt tussen die van dokter en verpleegkundige in, zowel qua invulling als qua opleidingsniveau.

 

Kirsten: “Ik heb voordat ik de wijkverpleging inging, hbo-verpleegkunde gedaan. Mede daarom sprak de functie van PA me direct aan. Wat dat betreft was het een perfect aanbod. Toch was er ook twijfel. Ik heb een jong gezin met twee kinderen van nu 6 en 8 jaar. Weer gaan studeren zou behalve op mij ook impact hebben op de kinderen. Ik besloot de stap te zetten en heb daar geen spijt van gekregen.” Het betekende dat Kirsten gedurende 2,5 jaar één dag per week naar school ging, waarvan het laatste jaar vooral online. “Door de dag op school en de stages was ik deels van mijn werkplek bij Oosterlengte weg. Dat was aanpassen, maar ik ben nu heel blij met mijn nieuwe functie,” zo vertelt Kirsten.

 

Begeleiding vanuit Oosterlengte
Tijdens de opleiding werd Kirsten begeleid door haar leermeester, Paul Berghuis. Kirsten is erg enthousiast over de begeleiding: “Paul was zo betrokken en aanwezig. Er was wekelijks een voortgangsgesprek, waarin ik ook al mijn vragen kwijt kon. Dat was voor mij heel prettig. En op die manier kon Paul mijn voortgang goed volgen. Ook vanuit Oosterlengte was de ondersteuning zeer plezierig. De opleiding is door Oosterlengte betaald. Juist daarom is het fijn dat ik nu meerwaarde heb voor de organisatie.”

 

Een nieuwe functie
Voor Oosterlengte was het een nieuwe functie. Kirsten mocht zelf meedenken over de precieze invulling. Nu werkt ze op de orthopedische revalidatie. Kirsten: “Ik doe de dagelijkse medische zorg op de afdeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik de opnames en ontslagen regel. Maar ik doe ook de visites en het multidisciplinair overleg (MDO). Bovendien ben ik het eerste aanspreekpunt voor de verpleging en verzorging. Hoewel ik onder supervisie van een arts werk, heb ik een bekwaamheidsverklaring voor het zelfstandig uitvoeren van bepaalde handelingen. Als ik tegen iets aanloop wat ik niet weet, dan overleg ik altijd met een arts. Dingen die vaker voorkomen, zoals het behandelen van pijnklachten of infecties, kan ik zelfstandig oppakken.”

 

Kirsten is de eerst opgeleide PA voor Oosterlengte. “Sinds ik deze functie heb, zijn er meer afgestudeerde PA aangenomen. Het blijkt echt van meerwaarde voor het behandelteam. Samen ondersteunen we de artsen. Ik vind het een mooie ontwikkeling dat er nu meer zijn. Mijn opleidingstraject was vooral gericht op orthopedie en revalidatie, maar het volgende doel is om het breed in de organisatie te kunnen inzetten. Persoonlijk moet ik nog veel van alle doelgroepen leren, dus ik blijf in ontwikkeling!”, zo besluit Kirsten.