’t Vondelhuys

’t Vondelhuys is een groot verpleegcentrum aan de Vondellaan in Winschoten.

U kunt in ‘t Vondelhuys komen wonen als zelfstandig wonen voor u niet meer mogelijk is. Wonen en welbevinden staan hier voorop. Oosterlengte biedt u in ‘t Vondelhuys warme zorg in een huiselijke omgeving. NOVO, Lentis en het Sint Maartenhuis zijn onze ‘huisgenoten’ in ‘t Vondelhuys.

 

Verpleegzorg

U krijgt in ‘t Vondelhuys de dagelijkse verzorging en verpleging die u nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor een plek in ‘t Vondelhuys heeft u een indicatie voor langdurige zorg nodig. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Als u in ‘t Vondelhuys woont en (medische) behandeling nodig heeft, krijgt u die van het Behandelteam van Oosterlengte. Daarin zitten specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaars. Zij hebben veel kennis en ervaring als het gaat om behandeling van ouderen met complexe aandoeningen.

Lees hier meer over het Behandelteam.

 

Wonen in ‘t Vondelhuys

U woont in ‘t Vondelhuys in een royale eigen kamer met eigen badkamer. U kunt uw kamer inrichten met een deel van uw eigen meubels en spulletjes waar u aan gehecht bent. Uw woongroep beschikt bovendien over een grote gemeenschappelijke huiskamer.

 

Leven zoals u gewend bent

Verhuizen naar een verpleegcentrum is een grote verandering. Gelukkig kunnen er ook veel dingen hetzelfde blijven. We geven u graag de ruimte om zo veel mogelijk te blijven leven zoals u gewend bent. Eten en koffie en thee drinken doen we gezamenlijk in de huiskamer. Als u op uzelf wilt zijn, kunt u zich terugtrekken in uw eigen kamer. Uw huisdier is in overleg ook welkom in ‘t Vondelhuys. U moet wel zelf nog voor het dier kunnen zorgen.

 

Familie

Wij zien uw familie, vrienden, oude buren en kennissen graag komen in ‘t Vondelhuys. Doet uw dochter altijd uw haar? Regelt uw zoon uw papierwerk? Komt uw vriendin elke week op bezoek en gaat u samen naar een vast adresje om kleren te kopen als dat nodig is? Dat kan allemaal gewoon doorgaan! Uw bezoek is de hele dag door welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Bijna alles kan en mag. Overleg gerust even met ons als u twijfelt.

Lees hier meer over familieparticipatie bij Oosterlengte.

 

Activiteiten

Er zijn regelmatig leuke dingen te doen in en om ‘t Vondelhuys. Denk aan koken, muziek, spelletjes, wandelen enzovoorts.

Een groep enthousiaste vrijwilligers helpt ons bij de activiteiten. Wil een van uw naasten ook op vrijwillige basis bijdragen aan de gezelligheid en levendigheid in en om ‘t Vondelhuys? Daar zijn wij heel blij mee! U kunt dat bespreken met de eerst verantwoordelijke verzorgende of met de welzijnsmedewerker.

Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Oosterlengte.

 

Medezeggenschap

Cliënten en hun naasten hebben medezeggenschap via de cliëntenraad van ‘t Vondelhuys. Die behartigt het belang van cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in ‘t Vondelhuys. Cliënten en hun naasten kunnen punten die hen opvallen in de dagelijkse gang van zaken aandragen bij de cliëntenraad. Die behandelt deze punten en stelt ze eventueel aan de orde in het overleg met de directeur.

De cliëntenraad wil daarnaast cliënten en hun naasten ondersteunen bij het vinden van hun weg in de zorg.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad van ‘t Vondelhuys door contact op te nemen met ambtelijk secretaris Roelie Stuurwold via tel. 0597-471713 of rstuurwold@oosterlengte.nl.

 

Oosterlengte heeft ook een centrale cliëntenraad. Die richt zich op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie als geheel.

Lees hier meer over medezeggenschap voor bewoners en cliënten bij Oosterlengte.

 

Procedure voor opname

Als u in één van onze locaties wilt wonen, heeft u daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Lees hier meer over het CIZ en hoe u een indicatie voor verpleegzorg kunt aanvragen. Wanneer het CIZ een indicatie heeft toegekend, kan de procedure voor opname worden gestart.

Het is mogelijk dat de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat, (nog) geen plek beschikbaar heeft. De wachttijd kan per locatie variëren en is bovendien afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over verpleegzorg voor uzelf of uw naaste en heeft u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten alles van het zorgaanbod en van de verschillende locaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.

De medewerkers van Zorgbemiddeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via:

E-mailadres zorgbemiddeling@oosterlengte.nl of telefoonnummer 0597 471717.

 

Partner verhuist mee

Het is mogelijk dat de partner mee verhuist naar een zorglocatie. Onze zorglocaties bieden hiervoor de ruimte.

 

Tijdelijke opvang

Een zorgvrager in bezit van een Wlz-indicatie, die zorg thuis ontvangt maar tijdelijk nodig heeft, kan hiervoor terecht bij alle zorglocaties van Oosterlengte.

Kwaliteitskader

Naar aanleiding van het landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg publiceert Oosterlengte over de personeelssamenstelling per locatie. Informatie met betrekking tot de locatie vindt u door hier te klikken.

 

Aanleunwoningen

Bij ’t Vondelhuys zijn zelfstandige aanleunwoningen die worden verhuurd door MakelaarNU.

U kunt als bewoner van een aanleun- of inleunwoning (tegen betaling) gezamenlijk thee en koffie drinken en de maaltijd gebruiken in ‘t Vondelhuys. Ook bent u welkom bij de ontspanningsactiviteiten. Heeft u zorg nodig, dan kunt u die ontvangen van Thuiszorg Oosterlengte of een andere aanbieder.

 

Heeft u belangstelling voor een aanleunwoning bij ’t Vondelhuys? Mail voor meer informatie naar het volgende mailadres: verhuur@makelaarnu.nl of bel 0598-717612.

 

Goede buren: NOVO, Lentis en Sint Maartenhuis

In ’t Vondelhuys wonen ook cliënten van NOVO op een eigen afdeling. Oosterlengte en NOVO werken plezierig samen. Cliënten van NOVO werken bij wijze van dagbesteding bijvoorbeeld mee aan het onderhoud van de tuin en in het winkeltje, de keuken en de wasserij. Er wonen ook cliënten van Lentis in ’t Vondelhuys. Met Lentis bestaat geen samenwerking zoals met NOVO. De verschillende cliënten van ‘t Vondelhuys gaan tolerant en respectvol met elkaar om. In ‘t Vondelhuys is ook het Sint Maartenhuis gevestigd. Dit is een hospice waar mensen in hun laatste levensfase verzorgd en verpleegd worden. De zorg in het hospice wordt verleend door vrijwilligers, verzorgenden en verplegenden van Thuiszorg Oosterlengte. Het hospice is geen onderdeel van Oosterlengte, maar een aparte stichting.