’t Hamrik

’t Hamrik is een nieuw en zeer ruim opgezet verpleegcentrum in het centrum van Nieuwolda. Het werd in 2015 geopend door koningin Máxima. In ’t Hamrik zijn een restaurant, een winkeltje, een bibliotheek speciaal voor de cliënten, een activiteitenplein en een royale binnentuin. Naast ’t Hamrik ligt het hertenkamp van Nieuwolda.

’t Hamrik is ook een spil in het dorp. Biblionet heeft er een vestiging, dorpsbewoners kunnen er medicijnen afhalen of bloed laten prikken en verschillende (commerciële) dienstverleners houden er zitting, zowel voor cliënten van ’t Hamrik als voor andere dorpsbewoners. Ook is er vergaderruimte beschikbaar, bijvoorbeeld voor verenigingen.

 

Verpleegzorg in ‘t Hamrik

U krijgt als cliënt van ‘t Hamrik de dagelijkse verzorging en verpleging die u nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor verpleegzorg in ‘t Hamrik heeft u een indicatie voor langdurige zorg nodig. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Als u (medische) behandeling nodig heeft, krijgt u die van het Behandelteam van Oosterlengte. Daarin zitten specialisten ouderengeneeskunde en paramedische behandelaars op verschillende vakgebieden. Het Behandelteam heeft veel kennis en ervaring als het gaat om behandeling van ouderen met complexe aandoeningen.

Lees hier meer over het Behandelteam.

 

Wonen in ‘t Hamrik

U woont in ‘t Hamrik in een royale eigen kamer met eigen badkamer. Uw woongroep beschikt bovendien over een grote gemeenschappelijke huiskamer.

U kunt uw kamer inrichten met een deel van uw eigen meubels en spulletjes waar u aan gehecht bent. U kunt uw kamer inrichten met een deel van uw eigen meubels en spulletjes waar u aan gehecht bent. Wij hopen dat u, eventueel geholpen door familie of vrienden, zelf uw kamer schoon wilt houden. Lukt dat niet, dan verzorgen wij een wekelijkse schoonmaak. Uw badkamer wordt dagelijks door ons bijgehouden.

 

Leven zoals u gewend bent

Verhuizen naar een verpleegcentrum is een grote verandering. Gelukkig kunnen er ook veel dingen hetzelfde blijven. We geven u graag de ruimte om zo veel mogelijk te blijven leven zoals u gewend bent. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de dagelijkse dingen als eten koken. We maken samen het ontbijt, de koffie en de warme maaltijd klaar. Eten en koffie en thee drinken doen we gezamenlijk, in de huiskamer. Als u op uzelf wilt zijn, kunt u zich terugtrekken in uw eigen kamer. Uw huisdier is in overleg ook welkom in ‘t Hamrik. U moet wel zelf nog voor het dier kunnen zorgen.

 

Familie

Wij zien uw familie, vrienden, oude buren en kennissen graag komen in ‘t Hamrik. Doet uw dochter altijd uw haar? Regelt uw zoon uw papierwerk? Komt uw vriendin elke week op bezoek en gaat u samen naar een vast adresje om kleren te kopen als dat nodig is? Dat kan allemaal gewoon doorgaan! Uw bezoek is de hele dag door welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Bijna alles kan en mag. Overleg gerust even met ons als u twijfelt.

Lees hier meer over familieparticipatie bij Oosterlengte.

 

Activiteiten

In ‘t Hamrik zijn regelmatig leuke activiteiten voor cliënten en voor de deelnemers aan de dagbesteding. Denk aan bingo, wandelen, spelletjes, zingen in een koor en live muziek.

Een groep enthousiaste vrijwilligers helpt ons bij de activiteiten. Wil een van uw naasten ook op vrijwillige basis bijdragen aan de gezelligheid en levendigheid in en om ‘t Hamrik? Daar zijn wij heel blij mee! Stuur een bericht naar Dirkje van der Harst via het mailadres dvdharst@oosterlengte.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op.

Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Oosterlengte.

 

Medezeggenschap

Cliënten en hun naasten hebben medezeggenschap via de cliëntenraad van ‘t Hamrik. Die behartigt het belang van cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in ‘t Hamrik. Cliënten en hun naasten kunnen punten die hen opvallen in de dagelijkse gang van zaken aandragen bij de cliëntenraad. Die behandelt deze punten en stelt ze eventueel aan de orde in het overleg met de directeur.

De cliëntenraad wil daarnaast cliënten en hun naasten ondersteunen bij het vinden van hun weg in de zorg.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad door een bericht met uw opmerking en contactgegevens te sturen naar de locatieondersteuner van ’t Hamrik via het mailadres lohr@oosterlengte.nl.

 

Oosterlengte heeft ook een centrale cliëntenraad. Die richt zich op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie als geheel.

Lees hier meer over medezeggenschap voor cliënten bij Oosterlengte.

 

Procedure voor opname

Als u in één van onze locaties wilt wonen, heeft u daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Lees hier meer over het CIZ en hoe u een indicatie voor verpleegzorg kunt aanvragen. Wanneer het CIZ een indicatie heeft toegekend, kan de procedure voor opname worden gestart.

Het is mogelijk dat de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat, (nog) geen plek beschikbaar heeft. De wachttijd kan per locatie variëren en is bovendien afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over verpleegzorg voor uzelf of uw naaste en heeft u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten alles van het zorgaanbod en van de verschillende locaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.

De medewerkers van Zorgbemiddeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via:

E-mailadres zorgbemiddeling@oosterlengte.nl of telefoonnummer 0597 471717.

 

Partner verhuist mee

Het is mogelijk dat de partner mee verhuist naar een zorglocatie. Onze zorglocaties bieden hiervoor de ruimte.

 

Tijdelijke opvang

Een zorgvrager in bezit van een Wlz-indicatie, die zorg thuis ontvangt maar tijdelijk nodig heeft, kan hiervoor terecht bij alle zorglocaties van Oosterlengte.

 

Kwaliteitskader

Naar aanleiding van het landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg publiceert Oosterlengte over de personeelssamenstelling per locatie. Informatie met betrekking tot de locatie vindt u door hier te klikken.

 

Stichting Vrienden van ’t Hamrik

De Stichting heeft als doel het verlenen van financiële hulp ten behoeve van ontspanningsactiviteiten voor de bewoners van ’t Hamrik. Voor materiële of immateriële goederen, daar waar zorgketen Oosterlengte, locatie ’t Hamrik geen financiële middelen beschikbaar heeft. Stichting Vrienden van ’t Hamrik is voor hun activiteiten afhankelijk van giften, sponsoring en dergelijke.
U kunt donateur worden tegen een minimale bijdrage van 5 euro per kalenderjaar. Uiteraard zijn éénmalige financiële bijdragen/giften welkom op banknummer NL73RABO0382621352 ten name van Stichting Vrienden van ’t Hamrik te Delfzijl.