Over Oosterlengte

Oosterlengte biedt deskundige en warme zorg aan cliënten en is een zorgzame werkgever voor haar medewerkers. Bijna 2000 medewerkers verlenen zorg bij mensen thuis en op meerdere locaties in Oost-Groningen. In Winschoten is Expertisecentrum Old Wolde gevestigd. Er zijn verder verpleegcentra in Winschoten, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Scheemda, Beerta, Bellingwolde en Nieuwolda.

 

Onze missie

Oosterlengte streeft ernaar dat cliënten zo veel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend zijn, of dat nu thuis is of in één van onze locaties. Cliënten mogen rekenen op goede kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, levertijd, prijs en service van onze zorg en dienstverlening.

Oosterlengte streeft er ook naar om een zorgzame en aantrekkelijke werkgever te zijn voor alle medewerkers. Wij stellen onze medewerkers in staat hun werk voor de cliënten zo goed mogelijk uit te voeren. Medewerkers mogen rekenen op kansen voor opleiding, bijscholing en ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor preventie van ziekteverzuim en goede arbeidsomstandigheden. Goed werkoverleg en goede communicatie met medewerkers hoort hier ook bij.

Oosterlengte organiseert haar bedrijfsvoering goed. Wij werken aan de aantrekkelijkheid en continuïteit van de organisatie door steeds nieuwe producten en werkwijzen te ontwikkelen. Dat doen we graag in goede samenwerking met partners. Wij streven naar behoud van werkgelegenheid in onze regio en wij ondernemen maatschappelijk verantwoord.

 

Jaarverslag

Oosterlenge publiceert jaarlijks een jaarverslag.
Lees hier het jaarverslag over 2018.

 

De kracht van Oosterlengte

In 2018 is onder de naam Verpleeghuisconcept “Klaar voor de toekomst” een magazine uitgebracht van Oosterlengte. Lees hier meer over de kracht van Oosterlengte met betrekking tot de intramurale zorg en nieuwe ontwikkelingen.

 

Samenwerken aan een sterke regio

De gemeenten in Oost-Groningen zijn belangrijke netwerkpartners voor ons. We willen gezamenlijk het hoofd bieden aan regionale kwesties als krimp en ontgroening en ons sterk maken voor leefbaarheid, economische bedrijvigheid en een goede breedband-infrastructuur. Ook de woningcorporaties in ons gebied zijn belangrijke partners, als eigenaren van sommige van onze gebouwen en als verhuurders van appartementen en aanleunwoningen waar wij zorg verlenen. Met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen participeren we in de Compagnons van Zuid- en Oost-Groningen. De Compagnons zetten zich in om de regio positief onder de aandacht te brengen.

 

Samenwerking

Oosterlengte gelooft sterk in de kracht van samenwerking. Daarom werken wij op verschillende gebieden samen met partners in en buiten de regio.

 

Brug tussen wetenschap en ouderenzorg

Oosterlengte is netwerkpartner van het UNO UMCG. Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland. Deze netwerkpartners willen de kwaliteit van de (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties verbeteren, door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen, kennis te delen en deze kennis toe te passen in de praktijk. Drie thema’s staan binnen het UNO-UMCG centraal: dementie, zorginnovatie en medicatieveiligheid.
www.uno-umcg.nl

 

Netwerk Palliatieve Zorg

Oosterlengte neemt ook deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg – Zuidoost Groningen. Hierin werken verschillende partners samen aan goede palliatieve zorg in onze regio. Deelnemers zijn de Ommelander Ziekenhuisgroep locatie St. Lucas, Zorgbelang Groningen, Oosterlengte, Buurtzorg, St. Maartenhuis, TSN/Thuiszorg Groningen, Blanckenborg, Zorggroep Meander, Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost Groningen, Refaja Ziekenhuis, BCM, stichting Rzijn, stichting Welstad/steunpunt mantelzorg.

Het bekende Café Doodgewoon is een van de activiteiten van het netwerk. Onder deze titel houden we bijeenkomsten voor iedereen die zich wil verdiepen in thema’s rond de eindigheid van het leven. Café Doodgewoon wordt aangekondigd in de regionale media.

Lees hier meer over het Netwerk Palliatieve Zorg – Zuidoost Groningen.

 

ZorgnaZorg

Oosterlengte is lid van de coöperatie ZorgnaZorg. Hierin werken ziekenhuizen en zorginstellingen in Noord-Nederland samen aan een zorgvuldige en vlotte overgang van patiënten uit het ziekenhuis naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

Lees hier meer over ZorgnaZorg.