Kwaliteit en tevredenheid

Oosterlengte heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij doen er alles aan om zo goed mogelijke zorg te verlenen aan onze cliënten.

Oosterlengte is voor de zorg op locaties, als wel voor de wijkverpleging gecertificeerd op basis van ISO voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224). Hiermee laten wij zien dat we verantwoorde zorg leveren. Het houdt ook in dat wij voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg en dienstverlening. Een onafhankelijk onderzoeksinstituut onderzoekt hiervoor jaarlijks de kwaliteit die wij bieden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt regelmatig of zorginstellingen zoals Oosterlengte werken volgens de wettelijke normen voor verantwoorde zorg. De kwaliteit van onze zorg wordt verder nauwlettend in de gaten gehouden door de zorgverzekeraars.

Op de website Zorgkaart Nederland vindt u over elke afzonderlijke locatie van Oosterlengte informatie en beoordelingen door cliënten.

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lees hier het Kwaliteitsverslag Oosterlengte 2020

 

Medewerker en cliënt tevredenheidsmeting

Cijfer laatst gehouden medewerker tevredenheidsmeting intramuraal : 7.5
Cijfer laatst gehouden cliënt tevredenheidsmeting de CQ index : 8.4

 

Waardigheid en Trots

Waardigheid en Trots is een landelijk initiatief dat zich richt op het verbeteren van de ouderenzorg in Nederland. Het gaat vooral om het versterken van de langdurige zorg. Speerpunten van Waardigheid en Trots zijn: kwaliteit door de ogen van cliënten, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie.

Oosterlengte neemt deel aan Waardigheid en Trots met een verbeterproject op het gebied van bewegen. Wij willen beweging zo veel mogelijk deel laten uitmaken van het dagelijks doen en laten van onze cliënten. Of dat nu is bij behandeling, lichamelijke verzorging, huishoudelijke activiteiten of andere activiteiten. Wij hebben een proeftuin voor dit verbeterproject in Expertisecentrum Old Wolde.

Lees hier meer over Waardigheid en Trots.
Klik hier voor een korte film over bewegen en beleven, opgenomen in verpleeghuis Old Wolde.

 

 

Privacy

Oosterlengte wil u kwalitatief goede en veilige zorg verlenen. Veilige zorg heeft in brede zin betrekking op de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten, de privacy en de persoonsgegevens van onze cliënten vallen hier ook onder. Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonsgegevens zeer zorgvuldig behandelen en beveiligen.

Hoe en waarom wij bepaalde gegevens verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen, kunt u lezen in onze privacyverklaring. Ook leest u hierin meer over uw rechten en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of anderen verstrekken. Heeft u naar aanleiding van deze verklaring vragen? Dan kunt u een e-mail sturen aan onze functionaris gegevensbescherming via: fg@oosterlengte.nl

Lees hier meer over onze privacyverklaring

 

Wensen en klachten

Heeft u wensen of bent u niet tevreden over de bejegening door onze medewerkers of over onze zorg of dienstverlening? Laat het ons weten! U kunt ook iemand anders vragen om dit namens u over te brengen. Wij kijken in overleg met u hoe we aan uw wens of onvrede tegemoet kunnen komen. Wij zien uw klacht bovendien als een kans om onze kwaliteit te verbeteren. Oosterlengte behandelt alle klachten vertrouwelijk en zorgvuldig.
Lees hier meer over hoe u een wens of klacht aan ons kunt doorgeven.

Lees hier meer over hoe wij omgaan met klachten. Wij hebben dit vastgelegd in de Klachtenregeling Cliënten Oosterlengte.