Kortdurend verblijf

Krijgt u plotseling te maken met een aandoening of gaat u opeens zo achteruit dat u zich thuis niet meer kunt redden? Dan kunt u ervoor kiezen om tijdelijk te komen wonen in een locatie van Oosterlengte. Een tijdelijke opname duurt maximaal 12 weken. U wordt goed verzorgd en behandeld, zodat u kunt herstellen en naar huis kunt terugkeren. Als zelfstandig wonen er voor u niet meer in zit, zoeken wij samen met u een plek waar u kunt wonen.

 

Kortdurend verblijf is alleen mogelijk op verwijzing van uw huisarts. U kunt zich niet zelf aanmelden. Kortdurend verblijf wordt ook wel eerstelijnsverblijf genoemd en het valt onder de zorgverzekering. Waar u wordt opgenomen, hangt af van waar op dat moment plek is. U kunt niet zelf een locatie kiezen.

 

 

Logeren

U kunt ook een of meer nachten bij ons ‘logeren’. Dit is een bijzondere vorm van kortdurend verblijf, die bedoeld is om uw partner, kinderen of andere mantelzorgers even adempauze te gunnen. Met hoeveel liefde zij ook voor u zorgen, toch kan de dagelijkse zorg hen soms zwaar vallen. Als u bij ons komt logeren, nemen wij de zorg en de verantwoordelijkheid tijdelijk van hen over. Zij kunnen dan bijvoorbeeld met een gerust gevoel op vakantie.

Deze vorm van kortdurend verblijf valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente waar u woont, beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

 

Willt u meer weten over de mogelijkheden bij Oosterlengte? Neem gerust contact met ons op.