Informatie over het Coronavirus

Extra ondersteuning omtrent corona

De tweede golf van het coronavirus is gaande en in tegenstelling tot de eerste golf treft het dit keer ook onze eigen regio. Zowel in de thuiszorg als in enkele van onze verpleeghuizen is nu sprake van positief geteste medewerkers, bewoners en/of cliënten. Het wonen, verblijven en het werken in deze omstandigheden is niet altijd gemakkelijk en kan veel met iedereen doen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van bezorgdheid, spanning of andere ervaringen ten aanzien van het eigen welbevinden. Het kan dan goed zijn om er met  iemand over te praten.

 

Misschien worden zorgen in eigen kring of eigen omgeving gedeeld. Dit kan soms al voldoende zijn. Daarnaast biedt Oosterlengte vanaf heden een extra mogelijkheid om met iemand in  gesprek te gaan. Dit geldt zowel voor intramurale bewoners/cliënten en hun mantelzorgers, als voor alle medewerkers van Oosterlengte. Deze ondersteuning wordt verzorgd door onze psychologen, geestelijk verzorger en maatschappelijk werker. Deze medewerkers hebben ervaring met gesprekken en gaan vertrouwelijk met de situatie om. Bestuurder en directie hopen met dit aanbod exta ondersteuning te kunnen bieden in deze voor iedereen moeilijke tijd.

 

Actuele informatie coronabesmettingen
Met betrekking tot het coronavirus zijn de volgende punten actueel:

 • Op de locatie Clockstede zijn nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De volledige locatie zit in cohort.
 • De afdelingen Narcis (’t Vondelhuys), Appelhof (Old Wolde) en Berkenhof (Old Wolde) zijn uit cohort.

 

Preventief gebruik mondneusmaskers
We zien het aantal besmettingen stijgen, ook op onze locaties. Na overleg met de Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad hebben we besloten om vanaf vrijdag 2 oktober preventief gebruik te maken van mondneusmaskers.

 

Dit betekent dat al onze medewerkers op alle locaties en in de wijk gebruik maken van een mondneusmasker. Daarnaast doen wij een dringend verzoek aan bezoekers om bij een bezoek aan een locatie van Oosterlengte een mondneusmasker te dragen. Dit mondneusmasker dient door de bezoeker zelf meegebracht te worden. Er wordt verwacht dat het mondneusmasker gebruikt wordt vanaf de ingang van het pand. Tijdens het bezoek aan de locatie zal het mondneusmasker continu gedragen worden.

 

——————————————————————————————————————————

 

Het Coronavirus, hoe gaan wij daarmee om?

Begin maart is het Oosterlengte Crisisteam van start gegaan. Het team bestaat uit het directieteam en het hoofd medisch team en overlegt minimaal twee keer per week. Het Crisisteam houdt zowel interne als landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus nauwgezet in de gaten en neemt maatregelen als de situatie hierom vraagt.

We volgen adviezen van RIVM en GGD en landelijk uitbraakmanagementteam om verspreiding en de gevolgen van het Coronavirus te beperken.

Graag houden we u via deze plek op de hoogte van de ontwikkelingen en de maatregelen die we hebben genomen.

We beseffen dat het geheel van maatregelen voor onze cliënten en hun naasten gevolgen heeft, en uiteraard ook voor al onze medewerkers. We vertrouwen op uw begrip en sluiten ons aan bij de uitspraak van de overheid: “We doen het samen”.

 

Locaties weer open

Op alle locaties is vanaf maandag 15 juni a.s. een versoepeling van het bezoek beleid mogelijk. Het Coronavirus is helaas nog steeds aanwezig in onze samenleving en we willen dat bezoek, naast plezierig, ook veilig verloopt. Dat betekent dat er een aantal regels geldt rondom het bezoek. Deze regels zijn gebaseerd op de landelijke handreiking voor het bezoekbeleid in Corona-tijd:

 • Bezoek is welkom op alle dagen van de week.
 • Bezoekers kunnen meerdere keren per week op bezoek komen en er zijn geen afspraken over de duur van het bezoek.
 • Per cliënt mogen meerdere bezoekers tegelijkertijd op bezoek komen, echter dient wel de afstand van 1,5 meter in acht genomen worden.
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt of buiten.
 • Van elke bezoeker verwachten we dat hij/zij de bezoekerslijst invult die bij de cliënt op de kamer ligt. Het is en blijft erg belangrijk dat we weten wie wanneer op bezoek is geweest, omdat alleen op deze manier achterhaald kan worden wie we moeten waarschuwen indien zich een besmetting voordoet.
 • Bij de ingang van de locatie kan de bezoeker de handen desinfecteren.

 

Veelgestelde vragen over bezoek

Wanneer mag ik niet op bezoek komen

U mag niet op bezoek komen als:

 • U of een huisgenoot (milde) ziekteverschijnselen heeft, zoals hoesten, verkouden, kortademigheid of koorts
 • U in contact bent geweest met een persoon die besmet bleek met Corona
 • U zelf bent besmet met het Coronavirus

 

Kan ik post, bloemen of andere spullen meenemen

Ja, het meebrengen van post of cadeaus/presentjes is toegestaan.

Het meebrengen van huisdieren of consumpties niet.

Consumpties in de vorm van een presentje zoals bv. een doosje chocolade is wel toegestaan.

 

Kan ik gebruik maken van horecafaciliteiten van de afdeling

Helaas is dit nog niet toegestaan.

Naar buiten en wandeling maken

Cliënten kunnen zelfstandig, met begeleiding of met het bezoek naar buiten. Een voorwaarde is wel dat men anderhalve meter afstand tot elkaar en andere burgers houdt en drukke plekken vermijdt.

 

Kapper en pedicure

Vanaf 15 juni zijn ook de kappers en pedicures weer welkom op de locaties. Zij mogen hun werk weer hervatten mits deze uitgevoerd worden op basis van de onderstaande voorwaarden:

 • De kapper kan alleen in de kapsalon op de locatie of bij de cliënt op de kamer werken
 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt
 • Per keer mag één klant in de kapsalon aanwezig zijn
 • Kapper werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie
 • Pedicure behandeling kan alleen plaatsvinden op de kamer van de cliënt
 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt
 • Pedicure werkt volgens de richtlijnen van de ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure

 

Opname nieuwe cliënt

Wij nemen nieuwe cliënten op, mits hij of zij niet besmet is. Mogelijk moet voorafgaand aan de opname een test afgenomen worden. Eén naaste mag tijdens de opname aanwezig zijn. Het spreekt voor zich dat deze naaste geen klachten mag hebben die verband kunnen houden met een mogelijke besmetting met het Coronavirus. Het inrichten van de kamer vindt plaats in overleg met de verantwoordelijke van de locatie.

 

Wat doen we om besmetting te voorkomen bij de cliënten

Onze medewerkers werken volgens actuele landelijke richtlijnen en protocollen van het RIVM en de GGD.

 

Wat doen we bij een besmetting op locatie

Als bij een cliënt op één van de locaties een besmetting met het Coronavirus is vastgesteld nemen we direct maatregelen zoals de cliënt volledig ondersteunen en verzorgen op de eigen kamer. We gaan ook de afdeling verkleinen door tussendeuren dicht te doen om zo de verspreiding van het virus in te dammen. En de medewerkers gebruiken bij ieder contactmoment met deze cliënt de landelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen als een masker, bril, schort met lange mouwen en handschoenen. Het team dat deze cliënt verzorgd is een vast team en bestaat uit zo min mogelijk verschillende medewerkers.

 

Wat doen we bij een besmetting in de Wijkverpleging

Als bij een cliënt in de Wijkverpleging een besmetting met het Coronavirus is vastgesteld, wordt de verzorging van deze cliënt per direct uitgevoerd door een speciaal provinciaal team dat alleen zorg verleent aan besmette cliënten. Deze wijze van werken draagt bij aan het verkleinen van de verspreiding van het virus. Uiteraard gebruiken de medewerkers van dit team bij ieder contactmoment met deze cliënt de landelijk voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen als een masker, bril, schort met lange mouwen en handschoenen. Dit speciale team is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van vrijwel alle thuiszorgorganisaties in de provincie Groningen, waaronder Oosterlengte.

 

Als u meer wilt weten over het Coronavirus en de gevolgen hiervan, dan verwijzen we u graag naar de betrouwbare website van het RIVM ende betrouwbare website van de GGD.