Informatie over het Coronavirus

Actuele informatie coronabesmettingen

Met betrekking tot het coronavirus zijn de volgende punten actueel: 

 • Momenteel zijn er geen cohorten.

NB: Deze informatie wordt alleen tijdens kantoortijden aangepast. 


Maatregelen vanuit Oosterlengte

Corona Crisisteam
Begin maart 2020 is het Oosterlengte Corona Crisisteam van start gegaan. Het Crisisteam houdt zowel interne als landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet in de gaten en neemt maatregelen als de situatie hierom vraagt. We volgen adviezen van RIVM en GGD om verspreiding en de gevolgen van het coronavirus te beperken. Graag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en de maatregelen die we hebben genomen.


Aanvullende maatregelen

Met ingang van 12 juli 2021 is het gebruik van mondneusmasker IIR verplicht voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Dit geldt alleen als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot cliënten of collega’s. Dit geldt ook voor contactberoepen zoals kapper en pedicures etc.

Daarnaast het dringende verzoek aan bezoek om een mondneusmasker te dragen. Een eigen mondneusmasker volstaat, er hoeft dus geen medisch (IIR) mondneusmasker worden gedragen.


Aanpassing bezoekmaatregelen 

Met ingang van 16 april kunnen een aantal locaties maatregelen versoepelen, omdat daar een groot percentage van de cliënten volledig gevaccineerd is. Het betreft de volgende locaties:

 • ’t Vondelhuys
 • Havenzicht
 • Appelhof
 • Clockstede
 • Akkerheem
 • ’t Hamrik
 • Berkenhof (boven)
 • Berkenhof (beneden)
 • De Wold-Rank
 • De Tjamme
 • Het Dokhuis
 • Dennenhof 1 en 2
 • Emmaheerdt
 • Nieuw Vredenhoven

Voor deze locaties is de volgende bezoekregeling van kracht. Hier vindt u de aangepaste bezoekregeling voor locaties die wel gaan versoepelen. 

 

Op de overige locaties blijven de maatregelen zoals deze waren, van kracht. Dus: 1 bezoeker (vanaf 13 jaar) per dag en de tussendeuren tussen de afdelingen blijven gesloten. Na de volgende vaccinatieronde, in mei, wordt opnieuw gekeken welke locaties ook kunnen versoepelen. Bekijk hier de bezoekregeling die voor de locaties geldt die niet gaan versoepelen.

 

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie.


Bezoektijden – locaties die niet gaan versoepelen

Ceders
Bezoek is mogelijk buiten onderstaande tijden.

 •  De rusttijden van Ceders zijn van 13.00 – 15.00 uur.
 • De eettijden zijn van 9.00-10.00, 12.00 uur en tussen 17.00-18.00 uur

Extra ondersteuning omtrent corona

De tweede golf van het coronavirus is gaande en in tegenstelling tot de eerste golf treft het dit keer ook onze eigen regio. Zowel in de thuiszorg als in enkele van onze verpleeghuizen is nu sprake van positief geteste medewerkers, bewoners en/of cliënten. Het wonen, verblijven en het werken in deze omstandigheden is niet altijd gemakkelijk en kan veel met iedereen doen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van bezorgdheid, spanning of andere ervaringen ten aanzien van het eigen welbevinden. Het kan dan goed zijn om er met  iemand over te praten.

Misschien worden zorgen in eigen kring of eigen omgeving gedeeld. Dit kan soms al voldoende zijn. Daarnaast biedt Oosterlengte vanaf heden een extra mogelijkheid om met iemand in  gesprek te gaan. Dit geldt zowel voor intramurale bewoners/cliënten en hun mantelzorgers, als voor alle medewerkers van Oosterlengte. Deze ondersteuning wordt verzorgd door onze psychologen, geestelijk verzorger en maatschappelijk werker. Deze medewerkers hebben ervaring met gesprekken en gaan vertrouwelijk met de situatie om. Bestuurder en directie hopen met dit aanbod extra ondersteuning te kunnen bieden in deze voor iedereen moeilijke tijd.

Als u meer wilt weten over het coronavirus en de gevolgen hiervan, dan verwijzen we u graag naar de betrouwbare website van het RIVM en de betrouwbare website van de GGD.