Het Behandelteam

Het  Behandelteam van Oosterlengte richt zich speciaal op ouderen met complexe lichamelijke en/of psychische aandoeningen. De verschillende behandelaars hebben veel expertise op het gebied van diagnostisch onderzoek, behandeling, revalidatie en verpleging van ouderen. Het Behandelteam is gevestigd in Expertisecentrum Old Wolde en staat onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.

 

Het Behandelteam bestaat uit:

 

Het Behandelteam bundelt de kennis en kracht van de verschillende behandelaars. Zij stellen een gezamenlijk behandelplan voor u op. Elke behandelaar werkt vanuit dat behandelplan en stemt zijn bijdrage aan uw behandeling daarop af. Zo versterken de behandelaars elkaar en werken ze samen aan het best mogelijke resultaat.

Het Behandelteam ondersteunt en traint bovendien de verplegenden en verzorgenden van Oosterlengte.

Als het nodig is, vraagt het Behandelteam advies of hulp van andere specialisten. Denk aan een orthopeed, een neuroloog, een klinisch geriater of een ouderenpsychiater. Het Behandelteam onderhoudt goede contacten met collega’s uit het Ommelander Ziekenhuis.

 

Lees hier meer over de verschillende behandelaars.