Familie

Familie en andere naasten zijn voor onze cliënt heel belangrijk. Des te meer als een oudere niet meer zelf regie over zijn of haar leven kan voeren. Ook bij revalidatie is de steun van iemands partner, kinderen en andere naasten van groot belang.

Wij zien u daarom als vanzelfsprekende bondgenoot bij de zorg en behandeling van uw partner, moeder of vader. Wij hopen dat u betrokken wilt zijn en blijven bij uw naaste. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder.

 

Familieparticipatie

Als uw partner, moeder of vader naar een verpleegcentrum gaat, verandert er veel. Voor uw naaste en ook voor u als mantelzorger. Maar niet alles hoeft anders te worden. U kunt allerlei dingen die u gewend bent samen te doen, gewoon blijven doen. Ook horen wij graag tips van u over hoe we het uw naaste goed naar de zin kunnen maken.

U bent van harte welkom! Er staat altijd een kopje thee of koffie voor u klaar.

Lees hier meer over familieparticipatie bij Oosterlengte.

 

Ondersteuning van mantelzorgers

Biedt u zorg en ondersteuning aan een naaste? Dan bent u mantelzorger. Wij werken graag samen met u als mantelzorger. Wij beseffen dat mantelzorg is niet altijd eenvoudig is en belastend voor u kan zijn. Wij willen graag voorkomen dat u overbelast raakt en kunnen u zo nodig ondersteunen. Ook als uw naaste (nog) geen cliënt van Thuiszorg Oosterlengte is! Hiervoor werken wij nauw samen met de gemeente waar u woont.

Heeft u als mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning nodig? Vraagt u zich af wat wij voor u kunnen doen? Spreek gerust een van onze medewerkers aan. U kunt ons ook bellen op 0597 452800

 

Familienet

Familienet is een programma waarmee familie van cliënten een veilige persoonlijke pagina voor hun naaste kunnen maken. Zorgmedewerkers en familie delen er berichten, foto’s, filmpjes, documenten en een agenda.

Oosterlengte is bezig om Familienet in te voeren op alle locaties.

 

Direct naar www.familienet.nl.

 

 

Carenzorgt

Informatie Carenzorgt

U (lees cliënt en/of uw familie) kunt gebruik maken van het cliëntportaal Carenzorgt. Met het cliëntportaal is het mogelijk om op afstand onderdelen van uw zorgdossier in te zien. U kunt zelf beslissen of u gebruik wilt maken van Carenzorgt, het is niet verplicht.

 

Wat is Carenzorgt?

Carenzorgt is een veilig zorgnetwerk voor mensen die zorg ontvangen, hun familie en anderen die voor hen zorgen. Via Carenzorgt is het bijvoorbeeld mogelijk onderling informatie te delen, de agenda te bekijken en berichten te versturen. Verder kan er op ieder gewenst moment via een computer, laptop of tablet (niet via een smartphone) inzage verkregen worden in delen van het zorgdossier (het zorgplan en de rapportages) door degene die bevoegd is om in te loggen. Zo heeft u als cliënt altijd inzage in de meest actuele informatie (maar bijvoorbeeld ook uw familie als die u toegang heeft gegeven).

U kunt zelf bepalen welke personen toegang krijgen en wat zij mogen inzien. Vrijwilligers en medewerkers van Oosterlengte kunnen geen onderdeel uit gaan maken van uw zorgnetwerk, tenzij zij uw wettelijke vertegenwoordiger of eerste contactpersoon zijn.

 

Hoe werkt Carenzorgt?
Wanneer u geïnteresseerd bent in Carenzorgt vindt u via de volgende links meer informatie over Carenzorgt:

  • Video over Carenzorgt. De video vindt u hier
  • Handleiding Carenzorgt. Voor de handleiding klikt u hier
  • Heeft u een vraag? De veel gestelde vragen vindt u hier
  • Folder over Carenzorgt. De folder vindt u hier

 

Carenzorgt en Oosterlengte

Aandachtspunten voor het gebruik

 

Algemeen

Het gebruik van Carenzorgt betekent niet dat we u, op een andere manier gaan informeren. We blijven het contact met u onderhouden zoals u dat van ons gewend bent. Carenzorgt is een aanvulling hierop.

 

Wat betekent inzage

De inzage in het zorgdossier is altijd op eigen risico. In voorkomende gevallen kan inzage leiden tot ontdekkingen die men liever niet had gedaan. Het kan gaan om zaken uit het verleden die men nooit geweten heeft. Ook onwelgevallige bevindingen, zoals een beschrijving van het gedrag van de cliënt, kan men tegenkomen in het dossier. Bijvoorbeeld incontinentie, middelengebruik als alcohol, onwelvoeglijk taalgebruik en handtastelijkheden naar de zorgverleners, etc. worden allemaal gerapporteerd. Dit kan confronterend zijn. Natuurlijk zal met respect voor de cliënt worden gerapporteerd, maar de rapportage mag niets verhullen. Toelichting in een persoonlijk contact met Wijkverpleegkundige, Regieverpleegkundige of EVV-er (eerste verantwoordelijk verzorgende) behoort altijd tot de mogelijkheden.

 

Privacy

Bij Zorggroep Oosterlengte gaat een cliënt relaties aan met anderen, dit kunnen zowel positieve of negatieve relaties zijn. Daardoor is het onafwendbaar dat in het zorgdossier soms informatie genoemd wordt die tot een andere persoon herleidbaar is dan die van de cliënt. Omdat dan de privacy van deze ander in het geding is, dient degene met toegang tot het dossier, hiermee uiterst zorgvuldig en terughoudend om te gaan.

 

Rapportage

We vinden het belangrijk dat u begrijpt wat er in uw zorgdossier staat. Het zorgteam zorgt ervoor dat er op een duidelijke manier wordt gerapporteerd. Door het lezen van de rapportages van de verzorging, artsen en paramedici wordt u deelgenoot van de professionele ervaringen van de zorgverlener. Deze zorgverlener moet op veilige wijze zijn werk kunnen doen, dus kritiek op stijl, schrijffouten e.d. passen niet in dit kader.

 

Verder is het mogelijk dat in de rapportage zaken vermeld staan, die u achteraf als vertrouwelijk bedoeld hebben. Dus dat het niet bestemd was voor de ogen van familie. Het is belangrijk dat degene met toegang tot het dossier zich realiseert dat dit een risico is van het online toegang geven. Daarom is het van belang dat er met grote zorgvuldigheid mee om wordt gegaan, uit respect voor de privacy van de cliënt.

 

Berichten

Plaatst u zelf een bericht voor het team? Dan antwoordt het team u binnen 2-3 dagen. Het is belangrijk dat urgente zaken telefonisch door worden gegeven aan een collega van het team en niet via een bericht vanuit Carenzorgt.

 

Meer informatie of vragen?

Heeft u nog inhoudelijke vragen over Carenzorgt of over de werking van Carenzorgt? Stel ze via info@carenzorgt.nl. Wilt u gebruik maken van Carenzorgt? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige, regieverpleegkundige of EVV-er.