Expertisecentrum Old Wolde

Expertisecentrum Old Wolde is een grote en moderne locatie aan de rand van Winschoten.

Oosterlengte biedt u vanuit Expertisecentrum Old Wolde (intensieve) verpleegzorg, behandeling, revalidatie en diagnostisch dagonderzoek. We richten ons speciaal op ouderen met complexe lichamelijke en/of psychische aandoeningen. Behandeling en intensieve zorg en begeleiding staan voorop in Expertisecentrum Old Wolde. Het Behandelteam van Oosterlengte is er gevestigd en er zijn verschillende behandelruimtes en voorzieningen.

 

Verpleegzorg

Expertisecentrum Old Wolde is voor u een goede plek om te wonen als u dagelijks behandeling en intensieve zorg nodig heeft. Er zijn ook speciale afdelingen voor ouderen met gevorderde dementie die intensieve begeleiding nodig hebben.

 

Appelhof werd voor een langere tijd als een aparte locatie gezien. Per 1 juni 2021 is Appelhof volledig onderdeel van Expertisecentrum Old Wolde.

 

Om in aanmerking te komen voor verpleegzorg in Expertisecentrum Old Wolde heeft u een indicatie voor langdurige zorg nodig. Wij kunnen u daarbij helpen.

Lees hier meer over verpleegzorg.

 

Revalidatie

Moet u revalideren na een ziekenhuisopname of operatie? Daarvoor kunt u voor kortere of langere tijd opgenomen worden in Expertisecentrum Old Wolde. Uw dagen staan daar helemaal in het teken van de revalidatie. U bent er in goede handen bij ons Behandelteam. De verschillende behandelaars van het team zijn zeer deskundig als het gaat om revalidatie van ouderen met complexe gezondheidsproblemen.

Lees hier meer over revalidatie.

 

Behandeling

Als cliënt of patiënt van Expertisecentrum Old Wolde krijgt u de behandeling die u nodig heeft van ons Behandelteam. In dat team werken verschillende behandelaars samen onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Het Behandelteam richt zich speciaal op de behandeling van ouderen met complexe lichamelijke en/of psychische aandoeningen. Al onze behandelaars beschikken over extra kennis op hun vakgebied als het gaat om ouderen met complexe aandoeningen.

 

Het Behandelteam bestaat uit:

 • specialisten ouderengeneeskunde
 • physician assistent
 • fysiotherapeuten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • diëtisten
 • psychomotore therapeut
 • psychologen
 • maatschappelijk werkenden
 • bewegingsagoog
 • geestelijk verzorgende

 

Het Behandelteam stelt één samenhangend behandelplan voor u op. Elke behandelaar werkt vanuit dat behandelplan en stemt zijn bijdrage aan uw behandeling daarop af. Zo versterken de behandelaars elkaar en werken ze samen aan het best mogelijke resultaat.

Lees hier meer over het Behandelteam.

 

Diagnostisch onderzoek

Het Behandelteam doet ook zorgvuldig diagnostisch onderzoek bij ouderen met andere complexe lichamelijke of psychische aandoeningen. Zo nodig kunt u tijdelijk in Expertisecentrum Old Wolde verblijven voor observatie, onderzoek en behandeling. Diagnostisch onderzoek gebeurt altijd op verwijzing van uw behandelend arts.

Lees hier meer over diagnostisch onderzoek.

 

Uw verblijf in Expertisecentrum Old Wolde

Er zijn in Expertisecentrum Old Wolde verschillende afdelingen. U verblijft of woont meestal op een afdeling met anderen met vergelijkbare aandoeningen. U beschikt er over een ruime eigen kamer met eigen badkamer. Elk appartement heeft een tv- aansluiting en er is wifi in het hele gebouw. U kunt uw kamer inrichten en aankleden met meubels en spulletjes van thuis. De appartementen voor ouderen die revalideren zijn standaard al voorzien van een bed, tafel en een stoel.

Elke afdeling heeft een ruime huiskamer. Daar kunt u gezamenlijk eten, koffie en thee drinken, tv kijken, een praatje maken of gewoon even lekker zitten. Er zijn ook zitjes op de gangen. In het Binnenhof is een grand café waar u een heerlijk hapje of drankje kunt nuttigen.

 

Familie

Wij zien uw familie, vrienden, oude buren en kennissen graag komen in Expertisecentrum Old Wolde. Doet uw dochter altijd uw haar? Regelt uw zoon uw papierwerk? Komt uw vriendin elke week op bezoek? Dat kan allemaal gewoon doorgaan! Als u revalideert in Expertisecentrum Old Wolde, kunnen uw naasten daar ook een belangrijke rol bij spelen. Uw bezoek is de hele dag door welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Bijna alles kan en mag. Overleg gerust even met ons als u twijfelt.

Lees hier meer over familieparticipatie bij Oosterlengte.

 

Activiteiten

Expertisecentrum Old Wolde heeft een grote, uitnodigende entree en een ruime hal met een grand café, het Binnenhof. Wij halen de buitenwereld graag binnen. Er zijn wisselende exposities, hobbymarkten en andere activiteiten. U kunt zich als cliënt als u dat wilt in die levendigheid begeven. Er zijn ook regelmatig leuke activiteiten op de afdelingen. Denk aan koken, muziek, spelletjes enzovoorts.

De activiteiten worden verzorgd met de hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers. Wil een van uw naasten ook op vrijwillige basis bijdragen aan de gezelligheid en levendigheid in en om Expertisecentrum Old Wolde? Daar zijn wij heel blij mee!

Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Oosterlengte.

 

Medezeggenschap

Cliënten, patiënten en hun naasten hebben medezeggenschap via de cliëntenraad van Expertisecentrum Old Wolde. Die behartigt het belang van cliënten en patiënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in Expertisecentrum Old Wolde. Cliënten, patiënten en hun naasten kunnen punten die hen opvallen in de dagelijkse gang van zaken aandragen bij de cliëntenraad. Die behandelt deze punten en stelt ze eventueel aan de orde in het overleg met de directeur.

De cliëntenraad wil daarnaast cliënten, patiënten en hun naasten ondersteunen bij het vinden van hun weg in de zorg.

Oosterlengte heeft ook een centrale cliëntenraad. Die richt zich op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie als geheel.

Lees hier meer over medezeggenschap voor bewoners en cliënten bij Oosterlengte.

 

Procedure voor opname

Als u in één van onze locaties wilt wonen, heeft u daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Lees hier meer over het CIZ en hoe u een indicatie voor verpleegzorg kunt aanvragen. Wanneer het CIZ een indicatie heeft toegekend, kan de procedure voor opname worden gestart.

Het is mogelijk dat de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat, (nog) geen plek beschikbaar heeft. De wachttijd kan per locatie variëren en is bovendien afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over verpleegzorg voor uzelf of uw naaste en heeft u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten alles van het zorgaanbod en van de verschillende locaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.

 

De medewerkers van Zorgbemiddeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via:

E-mailadres zorgbemiddeling@oosterlengte.nl of telefoonnummer 0597 471717.

 

Partner verhuist mee

Het is mogelijk dat de partner mee verhuist naar een zorglocatie. Onze zorglocaties bieden hiervoor de ruimte.

 

Tijdelijke opvang

Een zorgvrager die in bezit is van een Wlz-indicatie, die momenteel nog zorg thuis ontvangt maar tijdelijk nodig heeft, kan hiervoor terecht bij alle zorglocaties van Oosterlengte.

 

Kwaliteitskader

Naar aanleiding van het landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg publiceert Oosterlengte over de personeelssamenstelling per locatie. Informatie met betrekking tot de locatie vindt u door hier te klikken.

 

Stichting vrienden van Old Wolde

 

Gegevens Stichting Vrienden van Old Wolde

Fiscaal Nummer 8051.59.228
IBAN: NL82ABNA0643536272
BIC: ABNANL2A
Naam: STG VRIENDEN V OLD WOLDE

 

Contactgegevens:

Voorzitter de heer H.E. (Harm Evert)Waalkens
C.G. Wiegersweg 28
9684 EL Finsterwolde
Telefoon 06-55890335
E-mail:  he@waalkens.nl

 

Secretaris de heer B. Zwartsenburg
Blijhamsterstraat 44/F
9671 AX Winschoten
Telefoon 0597 – 430530
E-mail:  batjizwa@hetnet.nl

 

Penningmeester de heer J.P. (John) Savenije
Hoofdstraat 40-33
9501 CM Stadskanaal
Telefoon 0599 – 615519
E-mail: john.savenije@planet.nl

 

Lid de heer L. (lukas)Kwant
Hermelijnlaan 61
9675 KR Winschoten
Telefoon 0597 – 412966
E-mail: kwant48@zonnet.nl

 

Bestuurssamenstelling:

De heer H.E. Waalkens, voorzitter

De heer B. Zwartsenburg, secretaris

De heer  J.P. Savenije, penningmeester

De heer L. Kwant, bestuurslid

 

Beleidsplan:

1. De stichting heeft ten doel door middel van financiële steun de recreatie en het welzijn van de bewoners van Verpleeghuis Old Wolde te Winschoten te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt.
2. Dat doel wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de donateurs en schenkingen en legaten.
3. Van de bestuursleden wordt er één benoemd op voordracht van de Lions Club Winschoten, één op voordracht van de Cliëntenraad van het verpleeghuis Old Wolde te Winschoten en één op voordracht van de vereniging Handel en Nijverheid te Winschoten. De overige bestuursleden worden benoemd op voordracht van een door het bestuur aan te wijzen betrokken   serviceclub of organisatie uit de regio Oost-Groningen. De bestuursleden krijgen geen vergoeding.
4. Drie of vier keer per jaar wordt er vergaderd door het bestuur in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Old Wolde, waarbij verzoeken om aanschaffingen worden behandeld en waar mogelijk goedgekeurd. Aanschaffingen moeten gericht zijn op het welzijn van de bewoners en mogen geen bouwkundige aard hebben.
5. Voor eventuele grote wensen binnen Old Wolde zou een speciale fondswerving kunnen worden gedaan.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting krijgen geen vergoedingen, alles is op vrijwillige basis.

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel door middel van financiële steun de recreatie en het welzijn van de bewoners van verpleeghuis Old Wolde te Winschoten te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In het begin van elk nieuw jaar is er een verslag van de secretaris met de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar dit jaarverslag wordt na goedkeuring door het bestuur op de website gezet.

 

De Financiële Verantwoording:

De Financiën worden in een jaarverslag toegelicht door de penningmeester en na goedkeuring van het Bestuur op de website gezet van de Stichting.

 

Donateur  worden?

Als donateur kunt u een financiële bijdrage aan de Stichting Vrienden van Old Wolde leveren. Ook een eenmalige bijdrage is van hart welkom. U kunt daarbij (als u daar prijs op stelt) zelf schriftelijk een doel aangeven voor de besteding van uw bijdrage. Uw hulp wordt door de bewoners van Old Wolde zeer gewaardeerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter de heer H.E. (Harm Evert) Waalkens, telefoon 06 – 55890335,
e-mail: he@waalkens.nl of met de secretaris de heer B.(Bart) Zwartsenburg telefoon 0597 – 430530, e-mail: batjizwa@hetnet.nl