Emmaheerdt

Emmaheerdt is een verpleeghuis in het centrum van Winschoten. U kunt in Emmaheerdt opgenomen worden als zelfstandig wonen voor u niet meer mogelijk is.  Wonen en welbevinden staan er voorop.

Verpleegzorg

U krijgt in Emmaheerdt de dagelijkse verzorging en verpleging die u nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor een plek in Emmaheerdt heeft u een indicatie voor langdurige zorg nodig. Wij kunnen u daarbij helpen.

Als u in Emmaheerdt woont en (medische) behandeling nodig heeft, krijgt u die van het Behandelteam van Oosterlengte. Daarin zitten specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaars. Zij hebben veel kennis en ervaring als het gaat om behandeling van ouderen met complexe aandoeningen. Lees hier meer over het Behandelteam.