Diagnostisch onderzoek

Goede behandeling en zorg beginnen met de juiste diagnose. Het Behandelteam van Oosterlengte is zeer deskundig op het gebied van diagnostisch onderzoek van ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Het Behandelteam doet grondig en uitgebreid onderzoek naar uw lichamelijke en psychische gezondheidstoestand.

Lees hier meer over het Behandelteam.

 

Diagnostiek bij gedragsproblemen

Gevorderde dementie of een andere psychische aandoening leidt soms tot onbegrepen gedrag. Het Behandelteam is gespecialiseerd in gedragsproblematiek bij ouderen en kan adviseren over passende behandeling, begeleiding en verzorging. Zo nodig nemen wij u tijdelijk op in Expertisecentrum Old Wolde voor observatie en behandeling. Uw behandelend arts kan u naar ons verwijzen.

 

 

Diagnostiek bij een ingewikkelde combinatie van aandoeningen

Ouderen hebben soms een ingewikkelde combinatie van (ernstige) aandoeningen. Het is belangrijk om die aandoeningen in samenhang te bekijken. Het Behandelteam van Oosterlengte heeft veel kennis en ervaring op het gebied van complexe aandoeningen en de combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen. Wij doen zorgvuldig diagnostisch onderzoek. Wij stellen in overleg met u een plan op voor passende behandeling en zorg. Uw behandelend arts kan u naar ons verwijzen.

 

 

Diagnostiek bij revalidatie

Komt u revalideren in Expertisecentrum Old Wolde? Dan begint uw verblijf altijd met een diagnostisch onderzoek. Het Behandelteam brengt uw situatie en uw mogelijkheden uitgebreid in kaart. Wij kijken daarbij naar uw lichamelijke conditie, maar ook naar uw psychische toestand, uw sociale netwerk, uw woon- en leefsituatie en alles wat verder van belang kan zijn. Al die dingen bepalen mee of en hoe u weer zelfstandig kunt wonen. Samen bespreken wij uitgebreid uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Ook stellen we gezamenlijk uw doelen voor de revalidatie vast. Het Behandelteam maakt op basis daarvan een behandel- en oefenplan voor uw revalidatie.

Lees hier meer over revalidatie in Old Wolde.