De Wold-Rank

De Wold-Rank biedt verpleegzorg voor ouderen met dementie of een andere psychische aandoening. Daarnaast is er in De Wold-Rank dagbesteding voor ouderen met dementie of een andere psychische  aandoening die nog thuis wonen. Familie en mantelzorgers kunnen er terecht bij het Mantelzorgsteunpunt voor informatie en advies.

Het gebouw is relatief nieuw en ligt in de Parkwijk, aan de noordkant van Winschoten.

 

Verpleegzorg in De Wold-Rank

U krijgt als cliënt van De Wold-Rank de dagelijkse verzorging en verpleging die u nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor verpleegzorg in De Wold-Rank heeft u een indicatie voor langdurige zorg nodig. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Als u (medische) behandeling nodig heeft, krijgt u die van het Behandelteam van Oosterlengte. Daarin zitten specialisten ouderengeneeskunde en paramedische behandelaars op verschillende vakgebieden. Het Behandelteam heeft veel kennis en ervaring als het gaat om behandeling van ouderen met complexe aandoeningen.

Lees hier meer over het Behandelteam.

 

Wonen in De Wold-Rank

U woont in De Wold-Rank in een royale eigen kamer met eigen badkamer. Uw woongroep beschikt bovendien over een grote gemeenschappelijke huiskamer.

U kunt uw kamer inrichten met een deel van uw eigen meubels en spulletjes waar u aan gehecht bent. Wij hopen dat u, eventueel geholpen door familie of vrienden, zelf uw kamer schoon wilt houden. Lukt dat niet, dan verzorgen wij een wekelijkse schoonmaak. Uw badkamer wordt dagelijks door ons bijgehouden.

Lees hier het verhaal van Coby, een ervaringsdeskundige die woont in De Wold-Rank.

 

Leven zoals u gewend bent

Verhuizen naar een verpleegcentrum is een grote verandering. Gelukkig kunnen er ook veel dingen hetzelfde blijven. We geven u graag de ruimte om zo veel mogelijk te blijven leven zoals u gewend bent. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de dagelijkse dingen als eten koken. We maken samen het ontbijt, de koffie en de warme maaltijd klaar. Eten en koffie en thee drinken doen we gezamenlijk, in de huiskamer. Als u op uzelf wilt zijn, kunt u zich terugtrekken in uw eigen kamer. Uw huisdier is in overleg ook welkom in De Wold-Rank. U moet wel zelf nog voor het dier kunnen zorgen.

 

Familie

Wij zien uw familie, vrienden, oude buren en kennissen graag komen in De Wold-Rank. Doet uw dochter altijd uw haar? Regelt uw zoon uw papierwerk? Komt uw vriendin elke week op bezoek en gaat u samen naar een vast adresje om kleren te kopen als dat nodig is? Dat kan allemaal gewoon doorgaan! Uw bezoek is de hele dag door welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Bijna alles kan en mag. Overleg gerust even met ons als u twijfelt.

Lees hier meer over familieparticipatie bij Oosterlengte.

 

Activiteiten

In de Wold-Rank zijn regelmatig leuke activiteiten voor cliënten en voor de deelnemers aan de dagbesteding. Denk aan bingo, wandelen, spelletjes en muziek.

Een groep enthousiaste vrijwilligers helpt ons bij de activiteiten. Wil een van uw naasten ook op vrijwillige basis bijdragen aan de gezelligheid en levendigheid in en om De Wold-Rank? Laat het ons weten met een berichtje naar de locatieondersteuner van De Wold-Rank via het mailadres welzijnwr@oosterlengte.nl.

Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Oosterlengte.

 

Dagbesteding

Woont u zelfstandig maar is het gewone dagelijkse leven moeilijk voor u als gevolg van dementie of een andere psychische aandoening? Dan biedt Oosterlengte u in De Wold-Rank dagbesteding. U neemt deel aan dagelijkse bezigheden en leuke activiteiten. Onze begeleiders helpen u om lichamelijk en geestelijk zo veel mogelijk in beweging te komen. We praten gezellig bij een kopje koffie en we doen spelletjes en geheugentraining. We gaan ook wel eens boodschappen doen in de buurt. We eten gezamenlijk een warme maaltijd. Die maken we eerst samen klaar. Tafel dekken en afruimen hoort er natuurlijk bij.

 

Hoe komt u in aanmerking voor dagbesteding?

Wilt u graag een of meer dagdelen deelnemen aan dagbesteding? Dagbesteding valt in de meeste gevallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente beoordeelt of u voor dagbesteding in aanmerking komt. Neem daarvoor contact op met de  gemeente Oldambt.

 

Meer weten over dagbesteding bij Oosterlengte? Neem gerust contact met ons op.

 

Medezeggenschap

Cliënten en hun naasten hebben medezeggenschap via de cliëntenraad van De Wold-Rank. Die behartigt het belang van cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in De Wold-Rank. Cliënten en hun naasten kunnen punten die hen opvallen in de dagelijkse gang van zaken aandragen bij de cliëntenraad. Die behandelt deze punten en stelt ze eventueel aan de orde in het overleg met de directeur.

De cliëntenraad wil daarnaast cliënten en hun naasten ondersteunen bij het vinden van hun weg in de zorg.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad van De Wold-Rank door een bericht met uw opmerking en contactgegevens te sturen aan de locatieondersteuner via loah@oosterlengte.nl.

 

Oosterlengte heeft ook een centrale cliëntenraad. Die richt zich op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie als geheel.

Lees hier meer over medezeggenschap voor cliënten bij Oosterlengte.

 

Procedure voor opname

Als u in één van onze locaties wilt wonen, heeft u daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Lees hier meer over het CIZ en hoe u een indicatie voor verpleegzorg kunt aanvragen. Wanneer het CIZ een indicatie heeft toegekend, kan de procedure voor opname worden gestart.

Het is mogelijk dat de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat, (nog) geen plek beschikbaar heeft. De wachttijd kan per locatie variëren en is bovendien afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over verpleegzorg voor uzelf of uw naaste en heeft u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten alles van het zorgaanbod en van de verschillende locaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.

De medewerkers van Zorgbemiddeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via:

E-mailadres zorgbemiddeling@oosterlengte.nl of telefoonnummer 0597 471717.

 

Partner verhuist mee

Het is mogelijk dat de partner mee verhuist naar een zorglocatie. Onze zorglocaties bieden hiervoor de ruimte.

 

Tijdelijke opvang

Een zorgvrager in bezit van een Wlz-indicatie, die zorg thuis ontvangt maar tijdelijk nodig heeft, kan hiervoor terecht bij alle zorglocaties van Oosterlengte.

 

Kwaliteitskader

Naar aanleiding van het landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg publiceert Oosterlengte over de personeelssamenstelling per locatie. Informatie met betrekking tot de locatie vindt u door hier te klikken.