Dagbesteding

Is het gewone dagelijkse leven moeilijk voor u als gevolg van dementie of een andere psychische aandoening? Dan biedt Oosterlengte u een of meerdere dagdelen per week dagbesteding. U brengt de dag door met ouderen met een vergelijkbare aandoening. Het is gezellig in de groep en u doet mee aan allerlei activiteiten. Uw partner of andere mantelzorgers krijgen op die manier even een adempauze.

 

Oosterlengte biedt groepsgewijze dagbesteding in De Renselheerdt en De Wold-Rank, allebei in Winschoten. Bij andere locaties van Oosterlengte kunt u in overleg aanschuiven op een van de huiskamers.

 

 

Dagbesteding in De Renselheerdt en De Wold-Rank

In De Renselheerdt en De Wold-Rank, beide in Winschoten, kunt u deelnemen aan de dagbesteding in een aparte groep. U doet mee aan dagelijkse bezigheden en leuke activiteiten. Onze begeleiders helpen u om lichamelijk en geestelijk zo veel mogelijk in beweging te komen. We praten gezellig bij een kopje koffie en we doen spelletjes en geheugentraining. We gaan ook wel eens boodschappen doen in de buurt. We eten gezamenlijk een warme maaltijd. Die maken we eerst samen klaar. Tafel dekken en afruimen hoort er natuurlijk bij.

 

 

Dagbesteding bij een andere locatie

In andere locaties van Oosterlengte kunt u aanschuiven op een van de huiskamers. U komt dan eigenlijk op bezoek bij de cliënten van de afdeling. U doet mee aan de dagelijkse bezigheden en aan alle activiteiten die er te doen zijn. U drinkt er koffie en thee en eet ook samen met de cliënten.

Deze vorm van dagbesteding is alleen mogelijk na overleg en op vooraf afgesproken dagen of dagdelen.

 

 

Hoe komt u in aanmerking voor dagbesteding?

Wilt u graag een of meer dagdelen deelnemen aan dagbesteding? Dagbesteding valt in de meeste gevallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente waar u woont, beoordeelt of u voor dagbesteding in aanmerking komt. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Meer weten over dagbesteding bij Oosterlengte? Neem gerust contact met ons op.