Clockstede

Clockstede is een verpleegcentrum in Nieuwe Pekela. U kunt er opgenomen worden als zelfstandig wonen voor u niet meer mogelijk is. In Clockstede staan wonen en welbevinden voorop. Oosterlengte biedt u in Clockstede warme zorg in een huiselijke omgeving.

 

 

Verpleegzorg

U krijgt in Clockstede de dagelijkse verzorging en verpleging die u nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor een plek in Clockstede heeft u een indicatie voor langdurige zorg nodig. Wij kunnen u daarbij helpen.

 

Als u in Clockstede woont en (medische) behandeling nodig heeft, krijgt u die van het Behandelteam van Oosterlengte. Daarin zitten specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaars. Zij hebben veel kennis en ervaring als het gaat om behandeling van ouderen met complexe aandoeningen.

Lees hier meer over het Behandelteam.

 

Wonen in Clockstede

U woont in Clockstede in een royale eigen kamer met eigen badkamer. U kunt uw kamer inrichten met een deel van uw eigen meubels en spulletjes waar u aan gehecht bent. Uw woongroep beschikt bovendien over een grote gemeenschappelijke huiskamer.

 

Leven zoals u gewend bent

Verhuizen naar een verpleegcentrum is een grote verandering. Gelukkig kunnen er ook veel dingen hetzelfde blijven. We geven u graag de ruimte om zo veel mogelijk te blijven leven zoals u gewend bent. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de dagelijkse dingen als eten koken. We maken samen het ontbijt, de koffie en de warme maaltijd klaar. Eten en koffie en thee drinken doen we gezamenlijk, in de huiskamer. Als u op uzelf wilt zijn, kunt u zich terugtrekken in uw eigen kamer. Uw huisdier is in overleg ook welkom in Clockstede. U moet wel zelf nog voor het dier kunnen zorgen.

 

Familie

Wij zien uw familie, vrienden, oude buren en kennissen graag komen in Clockstede. Doet uw dochter altijd uw haar? Regelt uw zoon uw papierwerk? Komt uw vriendin elke week op bezoek en gaat u samen naar een vast adresje om kleren te kopen als dat nodig is? Dat kan allemaal gewoon doorgaan! Uw bezoek is de hele dag door welkom. Er zijn geen vaste bezoektijden. Bijna alles kan en mag. Overleg gerust even met ons als u twijfelt.

Lees hier meer over familieparticipatie bij Oosterlengte.

 

Activiteiten

Er zijn regelmatig leuke dingen te doen in en om Clockstede. Denk aan koken, muziek, spelletjes, wandelen enzovoorts.

Een groep enthousiaste vrijwilligers helpt ons bij de activiteiten. Wil een van uw naasten ook op vrijwillige basis bijdragen aan de gezelligheid en levendigheid in en om Clockstede? Daar zijn wij heel blij mee! Ga voor meer informatie naar de receptie van Clockstede.

Lees hier meer over vrijwilligerswerk bij Oosterlengte.

 

Medezeggenschap

Cliënten en hun naasten hebben medezeggenschap via de cliëntenraad van Clockstede. Die behartigt het belang van cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in Clockstede. Cliënten en hun naasten kunnen punten die hen opvallen in de dagelijkse gang van zaken aandragen bij de cliëntenraad. Die behandelt deze punten en stelt ze eventueel aan de orde in het overleg met de directeur.

De cliëntenraad wil daarnaast cliënten en hun naasten ondersteunen bij het vinden van hun weg in de zorg. Meer informatie en contactgegevens van de cliëntenraad van Clockstede zijn te vinden op het informatiebord in de centrale hal.

Oosterlengte heeft ook een centrale cliëntenraad. Die richt zich op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van de organisatie als geheel.

Lees hier meer over medezeggenschap voor cliënten bij Oosterlengte.

 

Procedure voor opname

Als u in één van onze locaties wilt wonen, heeft u daarvoor een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Lees hier meer over het CIZ en hoe u een indicatie voor verpleegzorg kunt aanvragen. Wanneer het CIZ een indicatie heeft toegekend, kan de procedure voor opname worden gestart.

Het is mogelijk dat de locatie waar uw voorkeur naar uit gaat, (nog) geen plek beschikbaar heeft. De wachttijd kan per locatie variëren en is bovendien afhankelijk van de zorg die u nodig heeft.

 

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten over verpleegzorg voor uzelf of uw naaste en heeft u specifieke vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van Zorgbemiddeling Oosterlengte weten alles van het zorgaanbod en van de verschillende locaties. Zij beantwoorden uw vragen graag.

De medewerkers van Zorgbemiddeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via:

E-mailadres zorgbemiddeling@oosterlengte.nl of telefoonnummer 0597 471717.

 

Partner verhuist mee

Het is mogelijk dat de partner mee verhuist naar een zorglocatie. Onze zorglocaties bieden hiervoor de ruimte.

 

Tijdelijke opvang

Een zorgvrager in bezit van een Wlz-indicatie, die zorg thuis ontvangt maar tijdelijk nodig heeft, kan hiervoor terecht bij alle zorglocaties van Oosterlengte.

 

Kwaliteitskader

Naar aanleiding van het landelijk Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg publiceert Oosterlengte over de personeelssamenstelling per locatie. Informatie met betrekking tot de locatie vindt u door hier te klikken.

 

Stichting Vrienden van Het Dokhuis en Clockstede

De Stichting Vrienden van Het Dokhuis en Clockstede, kortweg De Vrienden, richt zich op:

  • het betrekken van inwoners van de gemeente Pekela bij Het Dokhuis en Clockstede;
  • het organiseren van activiteiten voor de cliënten;
  • het aanschaffen van materialen die de ontspanning en het woongenot van de cliënten bevorderen.

 

Wilt u De Vrienden steunen? Vraag ernaar bij de receptie van Clockstede.