Algemene informatie over zorg bij u thuis

Thuiszorg Oosterlengte verleent zorg bij u thuis. Dit leggen wij vast in een zorgovereenkomst met u. Daarin staan onder meer de afspraken die wij bij het begin van de thuiszorg met u hebben gemaakt. Die gaan over welke zorg wij bij u thuis verlenen en wanneer en hoe vaak onze medewerkers bij u komen.

 

Hieronder leest u algemene informatie over zorg bij u thuis. 

 

De zorgmap

Onze thuiszorgmedewerkers maken gebruik van een zorgmap. De zorgmap ligt bij u thuis. Alle informatie die voor een goede zorgverlening belangrijk is, staat er in. Op die manier weten onze medewerkers altijd wat er is afgesproken en wat er moet gebeuren om u goede zorg te bieden. Iedereen blijft op de hoogte van uw situatie en de afspraken, ook als er iets verandert. De wijkverpleegkundige bespreekt de inhoud van de zorgmap met u bij aanvang van de zorg. U kunt alle informatie en afspraken op elk moment rustig nalezen.

 

Het pasje

U krijgt bij aanvang van de thuiszorg een persoonlijk thuiszorgpasje. Wij vragen u het pasje bij de voordeur te hangen. Wij houden met behulp van dat pasje automatisch bij hoe lang onze medewerkers bij u aan het werk zijn. U hoeft daar zelf dus niets aan te doen. Als onze medewerker bij u binnenkomt, scant zij het pasje met haar telefoon. Als zij vertrekt, scant ze het pasje opnieuw. Er staan geen persoonlijke gegevens op het pasje en ook niet op de telefoon. Het pasje blijft eigendom van Oosterlengte.

 

Opendoen

Als u niet in staat bent om zelf de deur open te doen, kunt u gebruik maken van een sleutelkluis. Wij kunnen dit voor u regelen. Bespreek dit met uw thuiszorgmedewerker.

 

Meer of minder zorg nodig?

Als er iets verandert in uw situatie, kan het zijn dat u meer of minder zorg nodig heeft. U kunt hierover overleggen met de wijkverpleegkundige.

 

Even geen hulp nodig?

Bent u een tijdje afwezig en heeft u in die periode geen hulp nodig? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan uw thuiszorgmedewerker of meld het ons telefonisch op 0597-452800.

 

Richtlijnen

Wij hanteren bij het verlenen van thuiszorg een aantal belangrijke richtlijnen. Hieronder leest u welke dat zijn.

 

Hygiëne

Wij hanteren landelijke richtlijnen voor hygiëne. Wilt u zorgen dat er een zeeppompje en een schone handdoek aanwezig zijn? Onze medewerkers kunnen hun handen dan goed wassen voor zij hun werk bij u beginnen.

 

Arbeidsomstandigheden

Onze medewerkers hebben recht op goede arbeidsomstandigheden. Daarom hanteert Oosterlengte richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting, werkomgeving, hulpmiddelen en bejegening. Alle medewerkers werken volgens die richtlijnen.

 

Schade

In elk huishouden kan iets stukgaan. Dat kan ook onze thuiszorgmedewerkers overkomen als zij bij u thuis aan het werk zijn. Wij zijn hiervoor verzekerd, maar u heeft in geval van schade wel altijd een eigen risico. Mocht het gebeuren dat een van onze medewerkers bij u thuis schade heeft veroorzaakt, meld dit dan binnen 24 uur aan het hoofd thuiszorg. Bewaar de kapotte goederen als bewijs.

 

Beroepsgeheim

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat ze niet met anderen over u mogen praten. Omgekeerd mogen ze ook niet met u over andere cliënten of over hun collega’s praten. Het kan wel nodig zijn dat wij in verband met uw zorgverlening overleggen met andere zorgverleners zoals uw huisarts. In zo’n geval vragen wij altijd vooraf uw toestemming.

 

Privacy

Oosterlengte registreert gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de thuiszorg. Uw persoonlijke gegevens staan in een digitaal dossier. Een uitdraai daarvan zit in uw zorgmap. Uw persoonlijke gegevens zijn niet toegankelijk voor derden, behalve als u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. In de zorgovereenkomst staat wel dat u toestemt met het uitwisselen van gegevens als dat nodig is voor de directe zorgverlening.

 

Hulp bij financiën

Onze medewerkers mogen u niet helpen bij uw geldzaken.

 

Cadeaus, geld en goederen

Onze medewerkers mogen geen cadeaus, erfenissen of legaten van u aannemen, ook niet na beëindiging van de zorg.